Wetenschap zal Schepper ontdekken

0
138

Veel gelovigen vinden wetenschap een bedreiging. Dat komt omdat het allerlei zaken naar voren brengt die problematisch zijn voor hun geloof. Lee Strobel, een christen, ging op zoek naar wetenschappelijke aanwijzingen voor een Schepper. Hij ontdekte nogal wat aanwijzingen. Die spreken zowel tegen de dominante overtuiging van de Evolutietheorie, maar ook voor een Schepper. Daarover gaat de Dvd ‘The case for a Creator’. Hoe is dit gedaan?

Door Marco van Putten

Bekende aanpak
Lee Strobel is de auteur van de bestellers ‘The case for Christ’ en ‘The case for faith’, waarvan ook Dvd’s uitkwamen. In deze boeken komt zijn aanpak naar voren: aanvoeren van de belangrijkste vragen bij topwetenschappers, het grondige doorvragen en het trekken van de logische conclusies. Strobel was atheïst en werd ermee geconfronteerd dat zijn vrouw zich tot het christendom bekeerde. Een scheiding dreigde. Hij liet het er niet bij zitten. Als journalist van rechtszaken ging hij christelijke geloof ook als een rechtszaak onderzoeken om zichzelf en zijn vrouw te overtuigen van de onzin ervan. Maar hij kwam erdoor tot geloof.

Het leven toeval?
In ‘The case for a Creator’ onderzoekt Strobel of God te ontdekken valt in de Schepping, zoals in de Bijbel beweerd wordt. Als kind wilde hij altijd begrijpen hoe dingen werkte en had daarvoor een groot vertrouwen in de wetenschap. In 1966 zag hij op school een experiment uit 1953 herhaalt. Daarbij werden de belangrijkste basiselementen voor leven voor zijn ogen gemaakt. Hij was zo onder de indruk dat hij meteen atheïst werd. God zou immers dan overbodig zijn voor het maken van leven. Toen hij later christen was geworden besprak hij dit experiment met een topwetenschapper. Die wees hem er echter op dat tegenwoordig bekend is dat aannames over de oorspronkelijke stoffen in de lucht van de aarde in dat experiment verkeerd waren. Daar komt bij dat uitgegaan werd van de Evolutietheorie. Daarvan is een fundamentele aanname dat alles zich ontwikkeld als een ongericht proces zonder doel of plan. Door allerlei toevallige omstandigheden zou na vele keren herhaalt mislukken na een heel lange tijd plotseling een soort leven op aarde zijn ontstaan.

Bewijs verward
Strobel sprak topwetenschappers uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden en die wijzen ook op andere fouten van de Evolutietheorie. Deze worden uitgebreid besproken. Over het wetenschappelijk onderzoek van christenen naar antwoorden stellen de Evolutionisten dat die irrelevant is, want geloven zou niets te maken hebben met wetenschap. Alleen dan wordt ‘bewijs’ verward met de gevolgen of conclusies voor theologie. ‘Bewijs’ zou in de wetenschap op diens eigen waarde moeten worden getoetst. Los van eventuele gevolgtrekkingen.

Evaluatie
Dit is een belangrijke en inspirerende documentaire naar het ontstaan van de Schepping en het leven op aarde. Strobel is echter te enthousiast over de mogelijkheden van de wetenschap. Volgens hem wil God erdoor ontdekt worden. Daarvoor is menselijke activiteit echter veel te beperkt en de Schepping veel te corrupt. Zeker een aanrader.

The Case for a Creator
2018, NEEMA Media B.V., Hilversum
c.65 min.
€ 9,99
ISBN: 9789492189899