Wonder kunnen gelovigen helpen

0
88

Traditie hoort voor de meeste christenen bij hun geloof. Maar niet elke traditie is naar de Bijbel. Zelfs al zou een traditie niet strijdig zijn met de Bijbel, dan heeft het nogal eens de nare eigenschap van sleur, saaiheid en ingesleten patronen. Eigenschappen die op zich een valkuil kunnen zijn voor een vitaal geloofsleven.

Tradities lopen het risico in aanvaring te komen met de ontwikkelingen, de ‘modernisering’ van de maatschappij, waardoor (onnodige) onrust en weerstand ontstaat. Ook zijn er nogal wat tradities uit voorchristelijke folklore die hun oorsprong hebben in het heidendom. Bijvoorbeeld sprookjes of volksverhalen rond de Adventtijd (de komst van de zonnewende). Sommigen zijn onschadelijk voor gelovigen, maar meestal zijn ze dat wel omdat ze magie of occultisme verheerlijken. De christenheid handhaaft er nogal wat. Het is niet altijd even duidelijk wat wel door de beugel kan. Kerkleiders zijn hierover nogal eens inconsequent, passief en ambivalent, waardoor niet altijd duidelijk is waarom God bepaalde dingen doet of toelaat. In de film ‘The Christmas Candle’ komen deze zaken naar voren in de tijd voor Kerst (het heidense zonnewendefeest). Maar wat gebeurt er in een dorp als blijkt dat de dominee een zwak geloof heeft?

Wonderen en mensenwerk
In het kleine, Engelse, Dickensiaans Gladbury geschiedt een wonder, nadat de christelijke kaarsenmaker in dat dorp daarom gebeden had. Vlak voor Kerst bezoekt hem een engel die één van zijn kaarsen aanraakt en die wonderkracht geeft. Wie deze aansteekt, diens gebed zal verhoord worden. Om de 25 jaar gebeurde dit wonder en dit al 200 jaar lang. Het uitdelen van deze kaars werd een dorptraditie. In het volgende 25ste jaar arriveert een jonge dominee (Hans Matheson) in het dorp. Hij benadrukt dat gebedsverhoring niet van een wonder met een Kerstkaars afhangt, maar van liefdevolle, goede daden van mensen. Zoals de zang en de tradities die de vrouw van de koster (Susan Boyle) heeft. Voor hem is de traditie van de Kerstkaars folklore. Een sprookje dat afgeschaft moet worden. Maar wat gebeurt er als het wonder van de engel met de kaars weer gebeurd en de dominee die kaars krijgt?

Verlies en geloven
Juist als gelovigen grote tegenslag, ziekte of dood van gezinsleden overkomt, dan blijkt in hoeverre hun geloof geworteld is of niet. Ook blijkt dan of hun geloofsleven gebaseerd is op navolgen van tradities of op een relatie met God. In deze film wordt duidelijk dat tradities alleen vanuit een gezond geloofsleven blijvende betekenis hebben voor God.

Evaluatie
In deze professionele film komen verschillende onderwerpen van strijd naar voren tegen sociaal onrecht, armoede, tradities, modernisering, ongeluk, ongeloof, ziekte en dood. Dit stelt allerlei vragen over geloven die deels beantwoordt worden in de context van de Anglicaanse kerk, maar met een ‘Evangelische’ insteek. Ook wordt het werk van het Leger des Heils gedeeltelijk getoond. Dit is een interessante Winterfilm met een onverwacht einde die uitnodigt om meerdere malen te bekijken. Een aanrader.

The Christmas candle
2016, NEEMA Media B.V.
c.100 min.
€ 9,99
ISBN: 9789492189516