EH-studentenactie brengt €18.000 op

0
122
De EH-studentenactie die op 24 april 2015 werd gehouden, heeft €18.000 opgebracht. Bijna 250 studenten, oud-studenten, ouders, grootouders, familie en vrienden kwamen tijdens de dag in beweging. Deelnemers liepen 10, 20, 30 of 40 kilometer en hadden de opdracht om zich voor hun tocht te laten sponsoren. Gospelzanger Gerald Troost sloot de dag af met een concert. Het bedrag betekent een terugdringen van het dreigende tekort van €126.000 waar de EH mee te maken had.

“We stonden dit jaar voor een enorme extra uitdaging,” laat Arjan Dekker, hoofd bedrijfsvoering, weten. “Om de financiering van ons onderwijs ook dit cursusjaar weer mogelijk te maken, moest er bovenop de reguliere fondswerving een bedrag van € 126.000 extra aan giften gegenereerd worden. De oorzaak daarvan ligt voornamelijk in de langdurende politieke onzekerheid rondom de invoering van het nieuwe leenstelsel en de consequenties die dat voor de aanmelding van studenten voor het Basisjaar heeft gehad.”

Bijdrage medewerkers
Om de financiën dit jaar rond te krijgen heeft de EH naast de reguliere fondswervingsacties, ook bezuinigd op de personeelskosten en uitgaven. Daarnaast zorgden ook de medewerkers voor een verder terugdringen van het verwachte tekort. Het volledige team heeft er mee ingestemd om een gedeelte van hun inkomen niet te laten uitbetalen. Arjan Dekker: “Dat levert een besparing van maar liefst €27.500 op en dat is natuurlijk geweldig en hartverwarmend. Maar tegelijk is er de realiteit dat we er daarmee nog lang niet zijn. Ons boekjaar loopt van juli t/m juni, en dat betekent dat we de komende periode hard onze best moeten blijven doen om de benodigde financiën binnen te krijgen. Op dit moment hebben we nog een bedrag van ruim €100.000 aan extra giften nodig.”

Toekomst
Voor het komend cursusjaar (2015/2016) verwacht de EH met het vertrouwde aantal studenten aan het Basisjaar te beginnen. “De belangstelling op voorlichtingsbijeenkomsten en open collegedagen lijken daar in ieder geval wel op te wijzen, en ook het aantal aanmeldingen loopt voor op afgelopen jaren. Dat bemoedigt ons in onze missie, en versterkt het vertrouwen dat God Zijn werk in stand houdt!”