Nieuwtestamenticus Kok opent jaar EFT

0
302
‘Sensitivity towards outsiders in the New Testament’ was de titel van de rede waarmee prof. dr. Kobus Kok het nieuwe academisch jaar van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven maandag opende. Met 44 nieuwe inschrijvingen – 19 ingeschrevenen voor bachelor niveau en 25 op masterniveau – blijft het totale aantal stabiel met 212 studenten.

Het ETF Open University Masterprogramma vertoont de grootste groei met 18 nieuwe studenten. Sinds een jaar heeft de ETF de studiekeuze voor dit programma uitgebreid: naast de richting “Church and Pastoral Ministries” kan nu ook “Bible and Theology” in de master gevolgd worden. Nieuwe inschrijvingen voor het doctoraatsprogramma worden wat later in het najaar verwacht.

De ETF Leuven zegt als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te hebben. Rector prof. dr. Patrick Nullens: “Het bachelor programma verenigt studenten uit diverse kerkelijke achtergronden, nationaliteit en ‘buitenlandervaring’ met als gemene deler de Nederlandse taal en context. In het masterprogramma schuiven ook studenten uit Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oost-Europese contexten aan, een verrijkende studieomgeving die onze afgestudeerden breed inzetbaar maakt.”

Kleine instelling
De ETF werkt als onafhankelijke universitaire instelling samen met veel internationale universiteiten en theologische opleidingen. “Wanneer je als instelling klein bent, moet je wel je expertise behouden en vervolgens intensief samenwerken,” zegt Nullens.

Volgens nieuwtestamenticus prof. Kok (1978) kenmerkt zijn wetenschappelijke werk zich door een interdisciplinaire benadering. Hij ging in zijn openingslezing in op de diversiteit en mobiliteit die de sociale identiteit van groepen sterk kunnen uitdagen. “In tijden van conflict of verandering, trekken mensen vaak sterkere sociale grenzen. Religie kan een cruciale rol spelen bij het bevorderen van geweld of vrede tussen groepen, maar ook bij het bevorderen van de sociale cohesie,” zei hij.

Sociale grenzen overstegen
Kok concludeerde dat Paulus inspireert doordat hij de sociale grenzen van zijn tijd durfde te overstijgen en in te zetten op een hogere inclusiviteit die mogelijk is geworden door Jezus Christus. Onder andere in Galaten 3:28, waarin staat dat alle gelovigen één in Christus zijn, ongeacht Jood of Griek, vrij of slaaf, man of vrouw, creëert Paulus een nieuwe taal en beelden die de gekende sociale grenzen en sociale hegemonie van zijn tijd veranderden, zei Kok.

Hij is sinds 2015 hoofddocent en vakgroep voorzitter Nieuwe Testament aan de ETF Leuven. Hij behaalde zijn MDiv en Th.M aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika. In 2008 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift “New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John”. Zijn wetenschappelijke werk kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering, met publicaties in Nieuwe Testament, ethiek en zending.