Beïnvloeding van de verkiezingen …

0
203
In de aanloop naar de Belgische gemeenteraadsverkiezingen, lanceert het Gebedsnetwerk Vlaanderen een dringende oproep om te bidden. Ignace Demaerel, drijvende kracht achter dit netwerk van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten, hoopt dat de christenen een invloed kunnen uitoefenen op de uitslag van de verkiezingen van 14 oktober. Uiteraard wordt daarbij niet gedacht aan de duistere praktijken zoals wellicht de Russische geheime diensten gebruikten bij de vorige presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Demaerel: “Er bestaat een andere manier om de politiek in ons land te beïnvloeden via onze ‘lange arm van het gebed’”.

Van onze redacteur in Vlaanden Don Zeeman

Het belang van de komende verkiezingen is op zich relatief beperkt. Het zijn vooral lokale thema’s die de inzet vormen van de stembusgang en de partijprogramma’s lijken vaak kopieën van elkaar te zijn. Toch zal de uitslag een sterke symboolwaarde hebben, met het oog op de nationale en Europese verkiezingen van volgend jaar. In zekere zin kunnen de verkiezingen ook gezien worden als het begin van de campagne voor mei 2019. Dan zal de verkiezingsstrijd ook gaan over belangrijke ethische onderwerpen, zoals een eventuele uitbreiding van de euthanasiewet. Daarom wil het Gebedsnetwerk, samen met het Gebedsplatform Vlaanderen van de Evangelische Alliantie Vlaanderen en ‘Pray4Belgium’ (een landelijk gebedswerk) de noodzaak van gebed benadrukken. “Ons land heeft gebed heel hard nodig: een land dat God, geloof en christelijke waarden buiten de politiek weert, oogst de vruchten hiervan”.

Bij de afgelopen verkiezingen was er een duidelijke tendens zichtbaar, waarbij de traditionele hegemonie van de christendemocratische CD&V werd doorbroken, voornamelijk ten voordele van de Vlaams-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Ook de milieupartij ‘Groen’ profiteert van de maatschappelijke veranderingen. De politiek, die tot voor enkele decennia werd beheerst door de Rooms-Katholieke partij, weerspiegelt de voortgaande ontkerkelijking van de samenleving. De nieuwe generatie gelooft veel meer in de ecologische credo’s van ‘Groen’, dan in de traditionele waarden, terwijl de oudere generatie haar gehechtheid aan het Vlaamse karakter benadrukt. Dat is duidelijk zichtbaar in een van de thema’s die op de politieke agenda wegen: de problematiek van de vluchtelingen en de immigratie. Het is een problematiek die vooral grote steden als Antwerpen verdeelt: terwijl een deel van de bevolking open wil staan voor de instroom van asielzoekers, vreest een ander deel voor de wijziging van de samenstelling van de bevolking en de toenemende invloed van de islam.

Het Gebedsnetwerk roept op om voor de overheid te bidden en wijst op de verantwoordelijkheid van de christenen om een zoutend zout te zijn. Ignace Demaerel is er van overtuigd dat er in België ‘moderne Daniëls’ nodig zijn, christenen die de zalving en de wijsheid hebben om zich in politiek te engageren en daar hun licht te laten schijnen. Momenteel zijn er bijzondere weinig evangelische christenen die zich op dat terrein begeven. Demaerel, die ook de auteur is van het recentelijk verschenen boek’95 stellingen over het humanisme’ roept op tot gebed om een nieuwe openheid om God te betrekken in politiek. Het is tevens zijn gebed dat humanisme en secularisme niet de ‘dominerende ideologie’ zullen zijn en dat de overheid de kerken positief zullen waarderen en actief betrekken bij het beleid. Tegelijk hoopt hij op een sociaal beleid dat de zwakke groepen in de maatschappij beschermt: kinderen, alleenstaande moeders, vluchtelingen, gehandicapten, bejaarden. Gastvrijheid ten opzichte van vreemdelingen in combinatie met een rechtvaardig beleid wanneer het gaat om misbruiken, is voor hem ook prioritair.

Het ligt niet voor de hand dat de actuele maatschappelijke tendensen gemakkelijk omgekeerd zullen worden, maar Ignace Demaerel is rotsvast overtuigd van de kracht van gebed; “Laten we geloven voor een geestelijke ommezwaai in ons land! Bidden voor onze overheden is beter dan erover klagen.”

Meer info over het Gebedsnetwerk in België.