Euthanasie neemt toe in België

0
86
Rooms-katholieke kerkvertegenwoordigers waarschuwen dat de Belgische controversiële euthanasiewet wordt misbruikt. Patiënten worden gedood, zonder dat aan de wettelijke controles is voldaan, meldt Christian Post. Uit cijfers van het ministerie van Gezondheid blijkt dat het sterfgevallen als gevolg van euthanasie, jaarlijks met 27 procent toeneemt in België, waar het in 2002 gelegaliseerd werd.

Door Hendriëlle de Groot
 
Hulpbisschop Jean Kockerols van Mechelen-Brussels zei afgelopen week in Catholic News Service dat het niet alleen de kerk is die zijn zorgen uitspreekt, maar ook artsen en medische professionals. Hij wees erop dat de Euthanasiecommissie er niet in is geslaagd om vermeend misbruik van de wet te laten onderzoeken. “Het is schokkend dat vijftien jaar na de oprichting, deze commissie geen enkel dossier naar aanklagers heeft doorverwezen en geen enkele arts is veroordeeld,” zei het persbueau Cathobel van de Belgische kerk in een rapport. “Ze handelen als rechter en jury, maar vervullen hun rol niet. Ze verruimen de toepassing van de wet niet, maar schenden het.”
 
Ook kwam in het rapport een incident naar voren, waarbij een lid van de commissie ontslag nam, nadat een patiënt met dementie zonder toestemming werd gedood. Maar de zaak van de persoon werd niet naar de openbare aanklagers doorverwezen. Een andere klacht gaat over euthanasie op een 38-jarige autist, wiens leven werd beëindigd zonder de vereiste documentatie. 

Bisschop Kockerols zei: “We zijn tegen euthanasie in elke vorm, en de officiële positie van de kerk is alom bekend.” De bisschop zei verder dat hij blij is om te zien dat het debat in de Belgische samenleving over de euthanasiepraktijk ook toeneemt. “Hoewel er slechts een kleine kan is op wettelijke veranderingen, kan de kerk op moreel en pastoraal niveau werken met medische staf en kritische stemmen steun geven.”
 
Ondanks de verklaarde oppositie van de Rooms-Katholieke Kerk tegen euthanasie, zijn sommige katholieke organisaties, zoals de Broeders van Liefde, onder vuur genomen omdat ze naar verluidt euthanasie aanboden in alle vijftien van hun psychiatrische ziekenhuiscentra. Toen paus Franciscus dat in augustus 2017 hoorde, maakte hij een einde aan de regeling.

Rene Stockman, een voorman van de liefdadigheidsinstelling, die destijds de brief van Fransciscus overhandigde, zei: “Dit is de allereerste keer dat een christelijke organisatie zegt dat euthanasie een gewone medische praktijk is die valt onder de therapeutische vrijheid van de arts.” Hij noemde dat ‘trouweloos, buitensporig en onaanvaardbaar’.

Later legden de Broeders van liefde uit dat patiënten die om euthanasie vragen, alleen toestemming krijgen als ze zich in een toestand van ‘ondraaglijk lijden’ bevinden, hoewel ze niet hebben onthuld of dergelijke procedures daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
 
Ook in Nederland neemt het aantal euthanasiegevallen al jaren toe. Vooral euthanasie op mensen met dementie en psychiatrische patiënten is omstreden.