Oud ND-redacteur docent aan ETF

0
76
De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven stelt per 1 augustus 2018 voormalig adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad dr. Koert van Bekkum aan als universitair hoofddocent in de vakgroep Oude Testament, die daardoor volgens de faculteit wordt versterkt.

Van Bekkum is sinds 2012 universitair docent Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen), waar hij ook zijn opleiding genoot. Hij promoveerde in 2010 op het proefschrift “From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan.”

Voor zijn benoeming tot docent werkte hij tien jaar als adjunct-hoofdredacteur bij het Nederlands Dagblad. Sinds 2016 is hij ook bevestigd als predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek. Hij blijft voor vijftig procent verbonden aan de TU Kampen.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan: “Dr. Van Bekkum brengt niet enkel zijn expertise binnen als gedegen oudtestamenticus, hij is ook een bewezen communicator, zowel via internationale wetenschappelijke publicaties als naar een breed publiek. Hij onderhoudt een uitgebreid academisch netwerk en is onder meer secretaris van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België.”

Het wetenschappelijke werk van Koert van Bekkum focust op de literaire, historische en theologische betekenis van de Bijbelboeken Genesis tot 2 Koningen. “Daarmee vult hij het onderzoek aan van zijn Leuvense collega’s prof. dr. Mart-Jan Paul en ook prof. dr. Markus Zehnder, die na zijn recente vertrek naar Biola University in de Verenigde Staten voor twintig procent aan de ETF Leuven verbonden blijft. We zien uit naar dr. Van Bekkums wetenschappelijke impulsen en belangrijke rol bij de ontwikkeling van de vakgroep Oude Testament aan de ETF”, zegt Beck.

Volgens rector prof. dr. Patrick Nullens bevestigt de aanstelling van dr. Van Bekkum, die ook aan de TU Kampen blijft doceren, de goede samenwerking tussen beide academische instellingen.

De ETF beschouwt onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening als haar kernopdrachten. De faculteit telt momenteel 184 studenten in het bachelor-, master- en doctoraatsprogramma.