TWR wordt actief in België: Evangeliseren met de buren

0
69
‘De zegen die Trans World Radio wereldwijd kent, willen we ook graag in Vlaanderen delen’, zegt Joost Bastiaans, verantwoordelijk voor evangelisatie via de media in Nederland en België. Vol enthousiasme vertelt hij over de nieuwe plannen van TWR om in het buurland actief te worden.

‘Het zat altijd al in onze naam, voluit heten we: Trans World Radio voor Nederland & België. In de beginjaren heeft oprichter Hans van der Steen ook wel geprobeerd om voet aan de grond te krijgen bij de zuiderburen, maar dat is niet echt gelukt. Je moet eigenlijk een man of vrouw in België zelf hebben die de kar trekt. Die is er nu, David van der Steen (inderdaad, de zoon van…) gaat hiermee van start.

’Zowel in België als Nederland werd al geruime tijd gebeden voor de mogelijkheid om het Evangelie in België via de media te brengen. Vorig jaar bracht God deze mensen bij elkaar. Na overleg, brainstormen en vooral veel bidden, werd besloten om per 1 oktober te starten met radio-uitzendingen via internet onder de naam TWR Dichtbij God. Deze uitzendingen worden in Nederland al gebruikt en voorlopig aangevuld met enkele Vlaamse elementen. Op die manier kon TWR-België snel van start. Het streven is wel om steeds meer Vlamingen aan het woord te laten komen en christelijke muziek van Vlaamse bodem te laten horen, zodat het een programma voor en door Vlamingen wordt.

Vlaamse stem
Momenteel wordt er gezocht naar een Vlaamse christen die zich bezig kan houden met het programma De Bijbel door. In deze serie wordt elk bijbelboek gelezen en uitgelegd. De afgelopen vijf jaar is het programma dagelijks in Nederland uitgezonden. Dat betekent echter niet dat het nu zonder meer klaar ligt voor België. Joost: ‘Het is ons buurland, we spreken zo ongeveer dezelfde taal en verstaan elkaar, maar daar houdt het ook wel mee op. De mensen en hun gewoonten verschillen meer van ons dan we vaak denken. Daarom is het belangrijk dat een Belg deze programma’s presenteert en ze waar nodig aanpast aan de Vlaamse cultuur. Sommige voorbeelden of uitdrukkingen zijn typisch Nederlands, maar sluiten niet aan bij de Belgen. Bovendien is men in België ook wel enigszins moe van Nederlanders of Fransen die hun vertellen hoe het allemaal moet. Iemand uit hun eigen land heeft veel meer vertrouwen dan een buitenlander.’

Weinig christenen
Deze manier van werken past ook bij TWR, omdat het nooit de bedoeling is de rol van de kerk in een land over te nemen. TWR wil de kerk dienen en helpen, ook in België. Maar het is vooral belangrijk dat de stem van de kerk zelf gehoord wordt. Er zijn weinig protestantse christenen in dit land. Van de ruim zeven miljoen inwoners behoort een ruime helft tot de Rooms Katholieke Kerk. In Vlaanderen is slechts één procent protestants of evangelisch. Ook zijn er geheime gelovigen, mensen die er niet voor durven uitkomen dat ze christen zijn vanwege hun familie

Tussen de verschillende kerken is weinig samenwerking. Daar ziet David van der Steen ook een rol voor TWR. ‘De christenen in België hebben behoefte aan iets wat hen samenbindt. Christelijke radio kan een samenbindende factor zijn die tussen alle denominaties instaat. Waarbij het nog mooier is als we christenen kunnen laten zien dat het geloof in God hen aan elkaar verbindt, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Er zijn al contacten gelegd met verschillende kerken en organisaties, met als doel hen te betrekken bij het maken van christelijke radioprogramma’s. Mensen reageren enthousiast op de vraag om samen te werken, al moeten sommige kerken wel over een drempel heen stappen.’

De geestelijke nood in België is groot. Onder de christenen is er behoefte aan meer kennis van Gods Woord en hoe ze dat Woord moeten toepassen in het dagelijks leven. En breder is er bij de Belgen weinig openheid voor het Evangelie. Maar tegelijk is de nood en eenzaamheid onder mensen wel groot. Daarom is het ook zo belangrijk dat de christenen aangemoedigd worden om een getuige van de Heer Jezus te zijn. De eerste tijd richt TWR zich dan ook vooral op de christenen om hen te bemoedigen en te versterken in het geloof. Op termijn is het de bedoeling om via de media meer gericht het Evangelie te brengen aan de mensen die God nog niet kennen.