Veroordeeld wegens weigering euthanasie

0
71
Sinds België euthanasie legaliseerde, is vroegtijdige levensbeëindiging binnen bepaalde grenzen een ‘recht’. Houdt dat ook in dat medisch personeel verplicht is om aan een vraag om euthanasie te voldoen? Veel mensen hebben immers gewetensbezwaren bij het nemen van een leven, en lang niet alle dokters in ons land zijn er voorstander van. Algemeen aanvaard is dat een arts mag weigeren, maar hoe zit het met instellingen als ziekenhuizen en woonzorgcentra die zich principieel tegen deze praktijk keren? Het werd de hoofdvraag op een proces voor de Rechtbank van Leuven, waar Huize Sint Augustinus werd aangeklaagd omdat het in 2011 geweigerd had een euthanasie uit te (laten) voeren. Het betrof een vrouw van 74 met een uitgezaaide vorm van longkanker die – toen het rusthuis de weigering uitsprak – per ambulance naar huis vervoerd werd, waar de arts alsnog de afgesproken euthanasie uitvoerde.

Uw mening: 097: Bij ongeneeslijke ziekten is euthanasie toegestaan!

De nabestaanden van de vrouw trokken naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. Die heeft de overkoepelende vzw nu verplicht om 6000 euro aan de familie uit te keren. Het rusthuis had volgens de rechtbank niet het recht om tussen beide te komen in het akkoord tussen de patiënte en de behandelende huisarts en kon bovendien niet aantonen dat niet was voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Huize Sint-Augustinus zelf ontkent dat het de euthanasie weigerde, het was hun arts die dat deed – en die gaf als reden op dat hij de euthanasiewens van de patiënte nooit zelf vastgesteld had en met haar besproken had, terwijl dat wettelijk vereist is”.

Dat de uitspraak vergaande gevolgen heeft is duidelijk. Kernpunt is dat personen een geweten hebben en dus ook mogelijke gewetensbezwaren, maar dat instellingen geen ‘geweten’ hebben en dus ook niet op morele gronden mogen weigeren. Op zich klinkt dat misschien logisch, maar het gaat voorbij aan het feit dat veel zorginstellingen zich op normen en waarden baseren die niet compatibel zijn met euthanasie. Denk aan de vele katholieke instellingen en ook aan de evangelische rusthuizen. Ze hebben hun project niet voor niets opgesteld, maar zien zich nu verhinderd omdat volledig te handhaven. Het wordt nu immers bijzonder moeilijk om tegen de eigen opvattingen in een euthanasie te weigeren binnen de instelling. Tot nu loste men het probleem doorgaans op met een doorverwijzing – de levensbeëindiging werd dan elders uitgevoerd.

De beslissing van de rechtbank heeft naast instemming van voorstanders van euthanasie ook voor verontwaardiging bij tegenstanders gezorgd. Op CitizenGo is inmiddels een internationale petitie gelanceerd waarin de ondertekenaars hun bezorgdheid uitdrukken over de beslissing van de rechtbank en er op wijzen dat euthanasie geen genezende behandeling is, maar een moord op mensen. De petitie pleit voor het recht van weigering door een instelling en dringt aan om de beslissing aan te vechten.

De petitie is te vinden (en te ondertekenen) op deze link!