Welkom in de War Room

0
423
Sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden uit de grijze lucht boven Brussel. Een duidelijk bewijs dat de winter nog niet helemaal overwonnen is. Op de bovenste verdieping van de Nortonhuizen aan de Lambermontlaan is Guy Cauwels wel hard bezig met overwinning. Het lokaaltje dat twee dagen per week zijn ‘thuis’ is, draagt de uitdagende naam ‘war room’. De overigens vredelievende Vlaming strijdt stevig – in gebed. Twee jaar geleden verminderde hij drastisch de uren die hij aan zijn job besteedde en gaf hij de vrijgekomen tijd aan zijn bediening als bidder.

Door Don Zeeman

Het idee van een ‘war room’ zag Guy toen hij indertijd in het leger was. Het was volop Koude Oorlog en op een enorm scherm stonden de posities van het vijandelijke leger aangeduid. Alle mogelijke dreigingen werden er aangegeven en de geallieerde strijdkrachten stonden klaar om terug te slaan zodra het nodig zou zijn. De war room van Guy is wat bescheidener: er hangen enkele kaarten van België en er staat een torso van een Romeinse soldaat als illustratie van de geestelijke wapenrusting. Het eigenlijke gevecht vindt plaats in de kamer ernaast, de ‘Upper Room’, volgens Guy een plaats om de Allerhoogste te ontmoeten. Hier brengt hij uren door om te bidden voor de werkers in Gods Koninkrijk en voor de situatie in Vlaanderen. Maar wat doet Guy precies, de hele dag in het zolderkamertje? “Het begint al onderweg. Dan wil ik mij reinigen, ofwel de dingen belijden die ik verkeerd gedaan heb. Als ik hier aankom, is er eerst tijd voor koffie, en dan begin ik er aan. Bidden, bijbellezen, en ook zingen, meestal liederen uit Opwekking, maar ik heb hier ook de bundels van Johannes de Heer en Glorieklokken liggen. Instrumenten staan er in de Upper Room ook, maar de muzikanten moeten nog komen. Zelf speel ik percussie, maar alleen daar heb ik nog niet veel mee, behalve ritme.”

Gebedsbediening
Is bidden niet gewoon even een lijstje met vragen voorleggen aan God? Guy: “De letterlijke betekenis van bidden is inderdaad vragen. Maar de gebedstijd is zoveel meer: zonde belijden, proclameren, danken, lofprijzen, aanbidden, smeken: dat hoort allemaal bij bidden. Ook vragen om genezing, bevrijding – pastoraal gebed. En het is luisteren, al vinden we dat meestal moeilijk. Soms duren de dagen lang, maar er zijn ook momenten dat het voorbij is voor je het weet. In ieder geval heb ik nooit tijd genoeg om te bidden waarvoor ik allemaal zou moeten en willen bidden.”

Dit is een speciale gebedsbediening, maar iedere christen hoort toch te bidden? “Ja, en iedere christen moet ook geven, getuigen, het evangelie verkondigen… Maar het is niet voor iedereen in dezelfde gradatie. Dus zal de een meer met gebed hebben dan de ander.” Guy zit al jaren met het verlangen om meer tijd aan gebed te besteden. Dat er zendingsorganisaties waren die voltijdse bidders in dienst hadden, was voor hem een hele openbaring. “Toen Campus Crusade for Christ indertijd van start ging, werden er eerst bidders aangesteld. Dat waren de eerste werknemers. Toen de organisatie de ‘Jezus-film’ uitbracht in de jaren ’70, hadden ze 8 fulltime bidders. Inmiddels hebben naar schatting meer dan 4 miljard mensen de film gezien en zijn er zo’n 180 miljoen mensen door tot bekering gekomen. Allemaal door gebed. Later heb ik gehoord dat er bij de Navigators ook fulltime bidders zijn.”

Praktijk
Guy Cauwels is een man van de praktijk. Niet dat hij de theorie onbelangrijk vindt, maar bidden is toch vooral een kwestie van doen: “Er staan hier 150 boeken over gebed op de plank. Maar als je die allemaal leest, heb je nog geen minuut gebeden. Het klinkt heel vroom als we over gebed spreken – dat we weten wat het is en wat het doet – maar ik vraag me af waarom we het dan zo weinig doen. We zijn snel afgeleid en het gaat tegen onze natuur in om tegen Iemand te spreken die we niet zien. Dat was voor mij ook wennen.”
Is dit nu wat de Bijbel bedoelt met ‘bidden zonder ophouden’? “Nee, want als het 17:00 uur is, dan houd ik er mee op en ga ik naar huis. Bidden zonder ophouden is meer een ingesteldheid, denk ik, dat je continu op God gericht bent in alles wat je doet en Hem kent in wat je doet. Het is echt voortdurend in overleg zijn met God.”

Samen
Hoewel Guy nu nog hele dagen alleen zit te bidden, hoopt hij dat er anderen bij zullen komen. Samen bidden gaat veel gemakkelijker dan alleen. Graag wil hij mensen leren bidden in plaatselijke gemeenten. Daarnaast is het zijn verlangen om de rest van zijn ‘wereldse’ job – hij houdt zich nu nog bezig met technische verkoop – te kunnen stoppen en fulltime bezig te zijn met deze bediening. Echter, dat is een kwestie van financiën. Kost bidden dan geld? “Nee, maar leven wel. Dit is een geloofsbediening en dat wil zeggen dat ik zelf verantwoordelijk ben dat er giften binnenkomen. Ik heb me ook wel afgevraagd wie er eigenlijk een bidder wil ondersteunen. Voor een voorganger of een predikant ligt dat gemakkelijker, denk ik”.
Je bidt heel veel, maar zijn er ook gebedsverhoringen? “Natuurlijk, dat is toch de bedoeling van dit alles? Dus ja, er worden echt gebeden verhoord.”

Wie meer wil weten over deze gebedsbediening kan contact opnemen met Guy: guy.cauwels@bez.be