Over Uitdaging

Ons motto is: het Evangelie* omarmen én doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichten van mensen en organisaties die passen bij dat motto. Twee keer per jaar – in mei en november – brengen we een magazine uit (eerdere edities kun je hier online doorbladeren).

Het blad
Deze website dient voorlopig vooral ter ondersteuning van het blad (meer informatie, achtergronden en verwijzingen bij de artikelen uit het papieren magazine). Wellicht zal de website van lieverlee een zelfstandiger karakter krijgen.

Samen
Uitdaging begon in 1973 als uitgave van (de voorloper van) de organisatie Agapè. Door de jaren heen is het blad een aantal keer van vorm en concept veranderd. Sinds begin 2023 heeft Uitdaging zijn huidige vorm, motto en uitgever. Uitdaging werkt samen met een groot aantal christelijke organisaties. Je kunt je gratis op Uitdaging abonneren.

* Wát willen we omarmen en doorgeven, het Evangelie? Tja, da’s wel een beetje christelijk jargon hè? Het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel, dat vooral gaat over het leven van Jezus en zijn volgelingen) is oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Daar vind je regelmatig het woord ‘euangelion’. Vernederlandst: evangelie. Het betekent zoiets als ‘goed nieuws’. Wat is dat goede nieuws? Daar kun je lange en korte antwoorden op geven, we geven hier een korte (een lange volgt vast ook nog wel eens). Het antwoord kan zelfs in één woord: Jezus.

Om er dan toch nog een alineaatje aan toe te voegen. Wie Jezus leert kennen en geloven, ontdekt dát er een God is, wie en hoe God is, hoe je Zijn liefde kunt ervaren, hoe je Hém lief kunt hebben, hoe je vrij kunt worden van lasten en schuld, hoe je tot je ware bestemming kunt komen en hoe zelfs de dood geen eindpunt is…

Als je het zo op een rij zet (en dat rijtje is in werkelijkheid nog veel langer en mooier), dan is ‘goed nieuws’ eigenlijk nog zacht uitgedrukt. Vandaar dat we dit willen omarmen en doorgeven aan anderen. En eigenlijk zeggen we dus: we willen Jezus omarmen én Hem doorgeven (maar zonder hem zelf los te laten).

De veel langere (en betere) uitleggen van het woord evangelie zijn de eerste vier boekjes van het Nieuwe Testament. Dat zijn allemaal biografieën over Jezus. En die biografieën noemen we letterlijk ook Evangeliën. Je kunt direct aan zo’n boekje beginnen, hier vind je bijvoorbeeld het Evangelie dat is opgeschreven door Markus.