#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Reacties op de site

Uitdaging moedigt bezoekers aan te reageren op artikelen die op deze site geplaatst worden. Daarbij geldt als grondregel respect voor de schrijfster of schrijver van het artikel als ook voor diegenen die op een artikel gereageerd hebben. Hieronder vindt u een opsomming van reacties die zonder verklaring verwijderd worden van de site.

Verwijderd worden:
• Grove reacties
• Beledigende reacties
• Afbrekende discussies
• Reacties die niets met het onderwerp te maken hebben
• Reacties waarin men zichzelf probeert te profileren
• Lange 'preken'
• Promotie van materialen of evenementen
• Reacties die niet stroken met de missie van Uitdaging

Het beeld dat bezoekers krijgen van deze site wordt niet alleen bepaald door de artikelen die de redactie met zorg uitzoek, schrijft en plaatst, maar ook door de reacties op artikelen. Alhoewel wij graag een levendige discussie op deze site zien, zullen wij geen reacties op deze site laten staan die ingaan tegen de missie die wij zien voor Uitdaging.

Missie
Uitdaging wil christenen opbouwen in hun geloof, hen bemoedigen en informeren en niet-christenen, zo mogelijk, iets meegeven van de bijbelse boodschap van verlossing in Jezus Christus. Uitdaging wil een positief bijbelse christelijke boodschap verkondigen.