#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Steun Uitdaging

HELP UITDAGING WEER OP WEG

Afgelopen vrijdag 14 of zaterdag 15 december is de kerstkrant bij de abonnees bezorgd. Gelijktijdig mocht een groot deel van het team van Uitdaging zaterdag voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen komen voor een ontmoeting tussen bestuur en redactie.

Daarna hebben de Uitdaging redactie-leden hun eerste vergadering gehouden om de huidige krant te evalueren en vooral ook om vooruit te kijken en na te denken over de onderwerpen die we in de eerstvolgende krant van 2019 aan de orde willen gaan brengen.

Het zijn intensieve uurtjes om zo met een groep van 12 mensen bijeen te zijn en gedachten met elkaar uit te wisselen. Het was wel fijn en zeker ook goed om elkaar face-to-face te kunnen ontmoeten. Dit daar verschillende redactie-leden elkaar tot nu toe alleen nog maar kenden via e-mail contact. Het was een vruchtbare ontmoeting en we hebben verschillende mooie invalshoeken gevonden om nieuwe artikelen voor u te gaan schrijven.

Als redactie-team zien wij dan ook vol vertrouwen er naar uit dat het volgende nummer weer boordevol interessante en lezenswaardige artikelen komt te staan.

Wilt u s.v.p. ons werk steunen?
Zodat wij, als redactie-team, ons over de financiële aspecten alvast geen zorgen hoeven te maken en vol vertrouwen 2019 in mogen gaan?

Uitdaging wil christenen in hun geloof opbouwen en hen met elkaar verbinden. Als medewerkers van Uitdaging geloven in deze missie. Ons redactiewerk bij Uitdaging is dan ook volledig pro deo.

Voor wat hoort wat!
Wij kregen, ter ondersteuning van het op gang trekken van Uitdaging, onverwachts een leuke geste aangereikt voor de donateurs!

Wanneer u namelijk een gift van minimaal 15 euro overmaakt, dan krijgt u de CD HYMNS van Eric en Tanja Lagerstrom en vrienden gratis thuisgestuurd. De CD bevat liederen uit o.a. Glorieklokken en Johan de Heer.

Geeft u even met een mailtje naar info@uitdaging.nl aan dat u een gift heeft overgemaakt en ook graag de CD toegezonden wilt krijgen. Vermeld in dat mailtje dan ook gelijk even uw adresgegevens.

Uw gift voor Uitdaging kunt u overmaken naar onze bankrekeningnummer.

Deze staat op naam van:

Stichting Uitdaging
Zwarteweg 121  
1431 VL AALSMEER

Bankrekeningnummer
IBAN: NL47INGB0009069644

Als Stichting met een nieuwe bankrekeningnummer, kunnen we nog geen incasso's innen of acceptgirokaarten gebruiken bij verzending van onze krant. Wilt u per maand, kwartaal of halfjaarlijks een gift overmaken? Dan kunt u dat het gemakkelijkst met een automatische overschrijving regelen via uw eigen bank.

Hartelijk dank alvast voor uw steun!

Team Uitdaging.