#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Geef een lening

Geef een lening voor de financiering van kortlopende projecten

Uitdaging neemt leningen aan om kortlopende projecten, die inkomsten gaan genereren, voor te financieren. We denken daarbij o.a. aan de verbetering van de website, het uitbreiden van de krant en het aantrekken van bekwame medewerkers. U kunt de nieuwe stichting Uitdaging een lening geven voor een door u vast te stellen tijd. Wij bieden u daarbij 2,9% rente. Het mes snijdt zo aan twee kanten: u helpt mee bij de verkondiging van het Evangelie terwijl uw bijdrage vrucht draagt voor u.

Zo werkt het!
1. U stelt een bedrag ter beschikking aan de stichting Uitdaging.
2. De looptijd is één jaar, maar kan na onderling overleg verlengd worden.
3. U ontvangt 2,9% rente per jaar.
4. Wij maken een overeenkomst in tweevoud, die door beiden partijen ondertekend wordt.

Als uw onderstaand formulier invult gaat de e-mail direct aan Siebren Verburg, uitgever en hoofdredacteur van Uitdaging. Niemand anders krijgt uw e-mail te zien. Uw e-mail wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

* Verplichte velden