Bram van Grootheest vertrekt als directeur bij Wycliffe Bijbelvertalers. Hij heeft deze positie 16 jaar lang bekleedt en legt zijn functie neer per 1 maart 2024.