De EO en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) hebben een intentieverklaring ondertekend om intensief samen te gaan werken rond digitale innovatie en de Bijbel. Zo willen beide partijen elkaars missie verstevigen. De eerste concrete stap van de samenwerking is Bijbel Lab, een online omgeving waar Bijbel en AI samen komen.