Wycliffe Bijbelvertalers vraagt specifiek aandacht voor financiele steun bij het vertaalwerk voor doven. Wereldwijd zijn er maar dan 400 gebarentalen, maar in slechts eentje is de Bijbel beschikbaar.