Het Evangelisch College daagt mensen uit om in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren het Bijbelboek Exodus te lezen. De organisatie wil deelnemers meenemen in een reis ‘Van Redding naar Roeping’.