Maarifa is een Swahili-woord en betekent ‘kennis’. Maarifa is ook de naam van de internetbediening van Pioneers onder Arabisch-sprekenden wereldwijd.