Vanaf maart maakt stichting Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Maximaal 54 alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden in het centrum opgevangen. Het verblijf moet voor meer rust en stabiliteit zorgen.