Het team van ‘Bidden is een weg’ organiseert kleinschalige retraites (15-20 deelnemers) die gericht zijn op: stil worden, God zoeken, de Bijbel lezen en gebed. Vormen die toegepast worden: stilte, gebed, vasten, lofprijs.