Eeuwig leven

0
211
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26

Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23

En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 1 Johannes 2:15

En verder: Matthéüs 25:46, Johannes 3:16, Johannes 4:14, Johannes 5:24, Johannes 6:47, Johannes 6:51,54, Johannes 10:27,28, Johannes 17:2, Galaten 6:8, Titus 3:7, 1 Johannes 5:11-13,20.