Gehoorzaamheid

0
212
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:21

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:3-6

De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

En verder: Exodus 19:5, Leviticus 25:18,19, Deuteronomium 5:29, Deuteronomium 11:26-28, Deuteronomium 29:9, 1 Samuël 12:14, 1 Koningen 2:3, Spreuken 19:16, Matthéüs 5:19, Matthéüs 7:21, Matthéüs 12:50, Johannes 15:10, Jacobus 1:25, 1 Johannes 3:21,22.