Geloof

0
194
Voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Matthéüs 17:20

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziërs 2:8,9

En dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 1 Johannes 5:4,5

En verder: Matthéüs 8:5-13, Matthéüs 9:20-22, Marcus 16:16, Lucas 7:50, Lucas 23:42,43, Johannes 11:25, Johannes 14:12, Handelingen 8:12,37, Handelingen 10:43, Handelingen 13:48,49, Handelingen 16:31, Romeinen 10:9,10,17, Filippenzen 1:29,30, Hebreeën 11:6.