In Hem zijn

0
90
Here, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart. Psalm 15:1,2

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31b,32

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 1 Johannes 4:13

En verder: Psalm 91:1,2, Johannes 15:1-17, 1 Johannes 4:12.