Lofprijzing

0
177
Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Psalm 117:1,2

Met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren. Jona 2:9

Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. Hebreeën 13:15

En verder: 2 Samuël 22:4, Psalm 34:2-4, Psalm 48:2, Psalm 63:4,5, Psalm 68:33, Psalm 69:31, Psalm 92:2-5, Psalm 107:1,2,8, Psalm 134, Psalm 135:1-3, Psalm 146:1,2, Psalm 149:5, Psalm 150, Jesaja 12:1, Jesaja 25:1, Jesaja 43:21, 1 Corinthiërs 15:57, 1 Timótheüs 1:17.