Ouderdom

0
167
Opdat gij de Here, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die Ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt. Deuteronomium 6:2

De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Spreuken 16:31

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. Jesaja 46:4

En verder: Deuteronomium 5:33, Job 5:26, Psalm 23:6, Psalm 34:12-15, Psalm 37:25, Psalm 71:17-18, Psalm 91:6, Psalm 92:15, Spreuken 3:1,2, Spreuken 9:11, Spreuken 10:27, Spreuken 20:29.