Vrede op aarde

0
180
Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde. Zacharia 9:10b

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matthéüs 5:9

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Lucas 2:14

En verder: Numeri 6:26, Psalm 34:15, Psalm 85:10,11, Psalm 122:6, 1 Corinthiërs 14:33.