Amerika is Babel, maar beloofd aan Abraham

0
134

Volgens de auteur, historicus en auteur Michael D. Fortner, die bekend staat als deskundige op het gebeid van Bijbelse profetie, zijn er sterke aanwijzingen dat er drie soorten van het toekomstige Babylon bestaan: politiek, economisch en cultureel. En die zijn allemaal gevestigd in Amerika. Hij schrijft dat in zijn jongste boek ‘The Fall of Babylon the Great America’.

Fortner zegt dat het bij het bestuderen van Bijbelse profetien een van de moeilijkste dingen was tot het besef te komen dat Amerika het Grote Babylon is. Hij wilde dat naar zijn zeggen eerst niet geloven, en verzette zich er tegen, omdat het betekent dat Amerika zal worden vernietigd in een nucleaire holocaust. Maar na jarenlange studie werd hij tot die conclusie gedwongen, zegt hij.

Het Grote Babylon omvat volgens hem overigens niet héél Amerika, alleen het slechte gedeelte ervan. “God zal een rechtvaardig overblijfsel van degenen die niet worden opgenomen, gebruiken om de natie te herbouwen“.

Er bestaat naar zijn mening een berg aan bewijzen voor zij redenering. In detail legt hij uit dat de federale regering van de USA het politieke Babel is. Het culturele Babel is de in zijn ogen de vervuilde cultuur van Amerika, gevormd door films, tv en muziek. En het economische het wereldwijde kapitalisme, waarvan het hoofdkwartier zetelt in Amerika, vooral in New York.

Volgens Fortner vindt de nucleaire oorlog plaats tegen het einde van de Grote Verdrukking, vlak voor de wederkomst van Christus. Overigens zal die niet alleen Amerika treffen, omdat de VS wraak neemt en kernwapens op het Beest en zijn bondgenoten afstuurt: het herstelde Ottomaanse Rijk, Rusland, China, Noord-Korea en andere landen. Door de wereldwijde oorlog zal een nucleaire winter de wereld dreigen te overspoelen. Dan keert Christus terug en vernietigt Hij het kwaad, dat de macht over de aarde dreigt over te nemen.

Volgens de auteur zal God Amerika redden van totale verwoesting, omdat Amerika niet alleen door christenen werd gesticht, maar ook omdat het een van de landen is die aan Abraham beloofd zouden zijn.

Tekst: Johan Th. Bos