‘Eindtijd profetie 23 september rammelt’

0
230
Terwijl sommigen in christelijke kring nerveus melden dat er wegens een constellatie van hemellichamen op 23 september iets groots zal gebeuren, omdat volgens hen het in Openbaring 12 beschreven teken aan de orde is, laten andere evangelische Bijbelleraren in publicaties weten dat die exegese onzin is. Onder die laatsten bijvoorbeeld theoloog prof. Willem Ouweneel, maar ook René Malgo van Middernachtsroep, het blad van die organisatie, laat geen spaan heel van alle profetische speculaties.

De zon staat op 23 september in het sterrenbeeld maagd en dat zou overeen komen met de vrouw uit Openbaring 12, die ‘bekleed is met de zon’. En de negen sterren van sterrenbeeld Leeuw plus drie planeten (Mercurius, Venus en Mars) maken de twaalf sterren in haar kroon, die in Openbaring 12 worden genoemd. In het blad Amen, wijst Peter Slagter er fijntjes op dat in het Bijbelfragment ook over een draak wordt gesproken die zich gelijktijdig aan het firmament moet vertonen. Bovendien baart de vrouw, die Johannes zag, een zoon. “Om in die samenstand van hemellichamen dit teken (lees: tekenen) van Openbaring 12 te zien, gaat nogal ver, té ver”, schrijft Slagter. “Het is wel vaker gebeurd dat men in (de samenstand van) hemellichamen meer of minder grote gebeurtenissen heeft gezien. Denk aan de verschijning van bloedrode manen, op grond waarvan in 2015 nogal werd gespeculeerd op zaken als de komst van Christus, het einde van de wereld enzovoort.”

7000 jaar
Terwijl sommigen zeggen dat wat er op 23 september aan het firmament staat te gebeuren in 7000 jaar niet voorkwam, klopt dat volgens de astronoom en wetenschapper prof, Graney helemaal niet. Hij heeft de laatste 1000 jaar onderzocht en constateert dat het verschijnsel ook voorkwam in de septembermaanden van 1827, 1483, 1293 en 1056.  En als hij verder terug was gegaan zou hij er nog meer hebben gevonden. Het zou trouwens, zegt Malgo, veel te kort door de bocht zijn in Openbaring 12 alleen maar heidense sterrenbeelden te zien.
De nu door sommigen gepresenteerde eindtijd profetie rammelt van alle kanten, zegt een andere Bijbelstudie.

Opmerking Uitdaging: Wat wij niet begrijpen is waarom de eenvoudige en duidelijke woorden van Jezus niet serieus worden genomen: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan … Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen (Mattheus 24:35,36).