‘Geen tekenen die wijzen op opname’

0
83

Er zijn wel bepaalde tekenen der tijden, maar wie die overal in wil zien, is vaak op jacht naar sensatie (al zal dan die tweede komst van Christus wel een sensatie zijn). Sommige mensen zijn voortdurend er mee bezig wie nou de antichrist zal zijn, constateert Ron Rhodes in het blad Middernachtsroep van de gelijknamige zendingsorganisatie.

Zij  nemen volgens de auteur klakkeloos aan dat radiosprekers die een datum voor de opname van de gemeente noemen gelijk hebben.  Maar allerlei actuele gebeurtenissen mogen naar zijn mening nooit het middel vormen om de Bijbel uit te leggen. Het moet juist andersom zijn.

Op basis van de Schrift gelooft Rhodes wel degelijk dat er tekenen van de eindtijd zijn. Als men die negeert, is men even blind als de Farizeeën en Sadduceeën n Jezus’ tijd, zegt hij. Maar er zijn geen tekenen die aan de opname vooraf gaan.  “De opname is een gebeurtenis zonder teken, die op elk moment kan plaatsvinden. Dat staat duidelijk tegenover de tweede komst van Christus, waaraan in de zeven jaren durende tijd van de verdrukking vele gebeurtenissen vooraf zullen gaan (zie Openbaring 4-18).”

Tekenen die  men nu ziet, lopen vooruit op de gebeurtenissen die in de verwachting van Christus na de opname gebeuren, schrijft hij. “De Bijbelse profetieën van de eindtijd hebben betrekking op de zeven jaar durende tijd van de verdrukking en kondigen de tweede komst van Christus aan en Zijn aansluitende heerschappij.” En: “Alles wat nu het toneel gereedmaakt voor de naderende tijd van de verdrukking, laat weten dat de opname steeds dichterbij komt.”

Als men heden ziet hoe het toneel klaar wordt gemaakt voor de gebeurtenissen van de tweede komst van Christus in de tijd van de verdrukking, weet men dat de opname nóg dichterbij is, zegt Rhodes. Eén van de tekenen is volgens hem dat de stichting van de staat Israël, die overigens niet gelooft in de Messias. Intussen neemt het verlangen naar een wereldregering toe. En daarmee naar de antichrist, denkt hij.