Gemeente en Christus regeren straks op aarde

0
237
Met Christus zal Zijn Gemeente eens over de aarde regeren. Dat gebeurt uit een hemelse heerlijkheid, schrijft ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht. Over de huidige wereld heersen nog (kwade) ´overheden en machten´ uit hemelse gewesten.

Het gebeurt allemaal na de opname van de Gemeente, een plotselinge verdwijning, die volgens Niemeijer door mensen niet eens wordt opgemerkt.

Maar de wederkomst van Christus met de Zijnen is zichtbaar. “Bij Zijn wederkomst zullen de hemelse heerscharen Hem volgen (Openbaring 19:14) en zal Hij de heerschappij over de gehele aarde op zich nemen.”

Antichrist en valse profeet worden dan in de hel geworpen als Hij Zijn voeten op de Olijfberg zet, meldt Niemeijer. De Gemeente zal dan dus met Hem verschijnen. Zij woont niet op aarde, maar in het ‘nederdalende’ en boven de aarde zwevende hemelse Jeruzalem.