Opname niet belachelijk

0
250
Dat de opname van de gemeente volgens sommige christenen een belachelijk idee is, wordt in het charismatische magazine Charisma bestreden. De redactie, onder aanvoering van hoofdredacteur John Howard, verzet zich tegen de door sommigen geuite gedachte dat het verschijnsel in de Bijbel niet voorkomt en een verzinsel is van laffe gelovigen. Met soms een verwijzing naar nu al vervolgde christenen en de Holocaust.

Kritiek op de opname richt zich doorgaans op vermeende eigendunk van niet-Joodse gelovigen, menend dat God hen een vluchtweg biedt, terwijl Joden achterblijven om door de verdrukking te gaan, constateert het blad. Dat vindt het opvallend hoe vaak het principe van de wegvoering van gelovigen naar de hemel wél in de Bijbel voorkomt. Met tal van verwijzingen naar ook het Oude Testament, waaruit blijkt dat God mensen opeens kan wegvoeren.

De redactie vraagt zich af waarom het zo gek is er in te geloven dat God hen die Hij liefheeft uit het oordeel redt. “Als je door Jezus rechtvaardig bent gemaakt, hoor je niet onder het oordeel van God te komen, maar er juist  aan te ontkomen.” Ook wordt verwezen naar Noach en Lot. “Beide mannen staan voor gelovigen die door hun heiliging en trouw aan God werden weggenomen, voordat het oordeel over de zonde op aarde kwam.”

Intussen moet nu de smeekbede van gelovigen voor mensen om hen heen zijn dan die zich bekeren en gered worden voor de eeuwigheid.  “Laten we ons geloof vasthouden en onze Heer Jezus uit de hemel verwachten, want Hij is het die ons verlost van de komende toorn (1 Thes. 1:10).”