Planeet X en Openbaring 12

0
115
Over Openbaring 12 is al veel geschreven. Openbaring 12 vertelt over een teken aan de hemel. In dit geval het sterrenbeeld Maagd. Bij veel mensen gaan dan allerlei alarmbellen rinkelen. Immers, het woord ‘sterrenbeeld’ roept associaties op met astrologie, het occulte en zelfs hekserij. Dat is echter niet correct: de Here God Zelf stelde de zon, maan, sterren en planeten aan de hemel. “Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?” vraagt de Here God aan Job. Job 38:32 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen” begint Psalm 19. “Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.” Psalm 119 vers 89

Door Kees Abspoel

Astronomie werd astrologie
Reeds vanaf de Hof van Eden begon satan om de waarheid van Gods Woord in twijfel te trekken en in diskrediet te brengen. En tot op de dag van vandaag gaat hij daarmee door. ‘Het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen’: het Evangelie staat in de sterren geschreven als een enorm getuigenis voor de mens. En vanaf het moment dat de Here God aan Abram de “Mazzaroth” (Hebreeuws voor de twaalf sterrenbeelden) uitlegde is satan bezig om de ware boodschap van deze openbaring te vervalsen en onbetrouwbaar te maken. Door de eeuwen heen heeft satan andere betekenissen toegekend aan de sterrenbeelden die in directe tegenstelling zijn met de betekenis die God aan Abram (de mens) doorgaf.

God verafschuwt de astrologie
De Here God zegt over astrologen: “Zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten”. Jesaja 47: 13-14. Er zit dus een groot verschil tussen Astronomie (Gods schepping in het heelal) en de astrologie (de satanische nabootsing). Laten we ver vandaan blijven bij de astrologie, maar laten we Gods schepping in de sterren vooral bestuderen, juist omdat het uitspansel Gods werk laat zien!
“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren”. Openbaring 12:1-2.

23 september 2017
De vrouw die aan de hemel verschijnt is het sterrenbeeld Maagd. De maan aan haar voeten en bekleed met de zon is op zichzelf duidelijk: op het moment van verschijnen moet de maan dus beneden aan het sterrenbeeld staan en de zon vlak naast het sterrenbeeld. Boven het sterrenbeeld Maagd staat het sterrenbeeld Leeuw. Dat bestaat uit negen sterren. Dit gebeurt elk jaar. Echter: op 23 september 2017 staan er tussen beide sterrenbeelden in ook de planeten Mercurius, Mars en Venus. Samen met de 9 sterren van Leeuw zijn dat er in totaal dus 12. En dat is de enige keer dat er ‘een krans van 12 sterren’ boven haar hoofd staat. De planeet Jupiter speelt de rol van het kind. Jupiter is de grootste planeet, genaamd de koningsplaneet of’ Zedek, hetgeen betekent rechtvaardigheid. Jupiter staat dus voor de ‘rechtvaardige koning’, oftewel de Heer Jezus Zelf. Jupiter zal precies 42 weken (de maximale draagtijd van een zwangerschap) in de baarmoeder van de Maagd verblijven. Ten tijde van precies de juiste constellatie (maan aan haar voeten, bekleed met de zon en twaalf sterren op haar hoofd), komen de weeën voor de geboorte op gang en precies dit moment vinden we beschreven in Openbaring 12.

Wie is de vrouw
De rol van de vrouw is niet moeilijk te duiden: zij is Israël. (zie ook Jesaja 26:17, Jesaja 54:1, 66:1 en 66:6-16, Micha 4:10). Openbaring 12:6 gaat verder met “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden” en verderop in vers 14 “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd”. ‘Een tijd en tijden en een halve tijd’ is 3½ jaar en dat is ook (in Bijbelse jaren van 360 dagen) 1260 dagen. De Heer Jezus sprak over deze vlucht van Israël in Matteus 24:15-16 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen”.
“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.” Openb. 12:3-4.

Wie is de draak
Onder het sterrenbeeld Maagd staat een slang (in twee delen) die worstelt met een man. Dit zou de aartsengel Michael kunnen zijn, die vecht met de draak en hem overwint. Er zal namelijk een grote oorlog in de hemel zijn en de oude draak, de satan, wordt op aarde geworpen en de engelen die hem zijn nagevolgd met hem. Een derde van de engelen… Wee de aarde!

“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.” Openbaring 12:7-9.

Zou het mogelijk zijn…
Zou het mogelijk zijn dat, net zoals er een bewegend object (namelijk Jupiter; het kind voorstellende) is in het sterrenbeeld Maagd, dat er dan ook een bewegend object zou kunnen zijn wat de draak voorstelt? Het is heel bijzonder, maar er is inderdaad iets waar we naar kunnen kijken. De draak zou moeten wachten bij de benen van de vrouw, om meteen het kind te kunnen verslinden. Dat object zou daar dan moeten zijn precies als alle sterren de constellatie van Openbaring 12 weergeven, in de herfst van dit jaar. Wetenschappers hebben vastgesteld dat er een onbekend hemellichaam in ons zonnestelsel is binnengekomen. Dit object, deze planeet, heeft een compleet andere baan om de zon dan de ons bekende planeten. Deze onbekende planeet werd Planeet X (tien) genoemd, maar nadat Pluto officieel geen planeet meer mag heten wordt hij nu ook aangeduid als planeet Negen. (of Nibiru of Wormwood, maar ik blijf hem voor het gemak maar Planeet X noemen).

De komst van planeet X geeft rampen
Deze planeet is ongeveer tien maal zo groot als de aarde. Als hij dichterbij de aarde komt, zal dat grote problemen opleveren. (Denk maar eens aan eb-en vloed, veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan, die veel kleiner is dan de aarde. Wat zou een enorme planeet met de watermassa’s op aarde kunnen doen? Mega-tsunami’s liggen voor de hand, alsmede door de extra grote druk op de aardkorst mega-aardbevingen en vulkaanuitbarstingen).

Planeet X is een donkere koude planeet en licht reflecteert niet, zodat het een min of meer onzichtbare planeet is. Planeet X heeft zo’n enorme baan om de zon dat hij maar eens in de ± 3.600 jaar voorbij komt. Reeds verschillende malen heb ik over deze planeet geschreven. Toen de NASA in de jaren 80 opgetogen zijn ontdekking meldde was dat groot nieuws. Echter zeer kort daarna draaide de NASA alles terug en zei men dat het een vergissing was. Ik neem aan dat de wereldleiders toen al hebben gezien wat de gevolgen zouden zijn als die planeet in de buurt van de aarde komt. De bevolking op de hoogte stellen zou radeloze chaos veroorzaken en wat meer is (in de verdorven denkbeelden van deze leiders) het zou miljarden en miljarden kosten om de aardbevolking te beschermen. En de wereldleiders vinden de aarde toch al overbevolkt…. Daarom koos men ervoor het er maar niet meer over te hebben en vanaf dat moment begonnen de superrijken aan de bouw van enorme ondergrondse bunkers. “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen” Openbaring 6:15.

Een hele planeet is verborgen gehouden!
De elite houdt planeet X goed voor ons verborgen. De planeet zou overigens alleen zichtbaar zijn op het zuidelijkste deel van de aarde zoals op Antartica. NASA en bijvoorbeeld het Vaticaan volgen de baan van de planeet angstvallig. Het Vaticaan gebruikt daarvoor de enorme telescoop Lucifer… Maar kan NASA de planeet werkelijk verbergen voor de mensheid? Ja, gek genoeg wel. De mensheid is afhankelijk van de foto’s die NASA van de ruimte vrijgeeft. Een voorbeeld hiervan is Google Sky. Al enkele jaren geleden werd opgemerkt dat NASA welbewust een mysterieus object in de ruimte afschermde met een zwart blok. Dat is nog steeds zo.
En dat zwarte blok bevindt zich nu op de plaats waar wij de draak uit Openbaring 12 zouden verwachten!

Het aanzien van Planeet X
Omdat Planeet X geen licht reflecteert is het alleen te zien als je in bijvoorbeeld het programma Stellarium ‘infrarood’ inschakelt. NASA en Google bedekken hier heel duidelijk iets. Aan de rand kunnen we wat infrarood licht zien in groen en rood. Niets anders in de ruimte is afgeschermd; alleen dit ene deel. Er is een ander programma, Skyview, de internet virtual telescope. Als je hier de coördinaten ingeeft krijg je de niet afgeschermde afbeelding te zien. (ik heb helaas de coördinaten niet, maar zoek sterrenbeeld Maagd en je ziet het ook). Het lijkt op iets met twee ogen, met een vreselijke grijns (zie foto). Op afbeeldingen die we op internet vinden van planeet X wordt gesproken van een gevleugelde planeet met vleugels van ruimtepuin die gehuld in rook achter de planeet aan komen. Is dit wat Johannes gezien heeft en wat hij moest opschrijven? Als planeet X inderdaad dan op het dichtste punt bij de aarde zal zijn zal dat op de aarde grote beroering en rampen veroorzaken. Zal dat het moment zijn waarop de baby wordt geboren en meteen wordt weggerukt naar Gods Troon?

Wees niet bang!
Wij hoeven niet bang te zijn voor deze rossige draak, of voor Planeet X. De wegrukking die de Bijbel beschrijft gebruikt het Griekse woord ‘harpazó’ (hier vertaald met ‘weggevoerd’) waar het Engelse woord rapture vandaan komt. (en onze woorden opname en wegrukking). Volgens Strong’s Concordantie kan Harpazó worden vertaald met ‘met geweld grijpen’, ‘wegrukken’, ‘plotseling iemand grijpen’. De draak is zelfs mogelijk de reden voor de Opname van de Gemeente!

(maar daarover meer in het topic van volgende week).

http://appie.abspoel.nl