Profetisch geluid van Francis Schaeffer

0
213
Wijlen kunstgeleerde, auteur en verdediger van het christelijk geloof Frances Schaeffer heeft in 1984 profetischte dingen gepubliceerd.

Daarop wijst Ron Kubsch op theoblog.de. Schaeffer voorspelde onder meer toenemend relativisme, gebrek aan discipline, bereidheid tot compromissen, evangelisatie die steeds meer verandert in evangelieloos maatschappelijk werk, valse oecumene en een ‘ander Evangelie’, abortus, liberalisme, zucht tot vermaak, vermindering van prediking van Bijbelse waarheid, terwijl men Gods Woord ook steeds minder als onfeilbaar ziet.