Euthanasie blijft stijgen in Nederland

0
136
De afgelopen 10 jaar is er een constante stijging van euthanasiegevallen in Nederland. Waren er in 2006 nog ongeveer 2000 voortijdige levensbeëindigingen, vorig jaar waren dat er al meer dan 6000. Vergeleken met het jaar daarvoor een stijging van ongeveer 10 procent. Vergeleken met het totaal aantal overlijdens in 2016 (148.973 personen) bedraagt het aantal van euthanasie ongeveer 4 procent. Met andere woorden 1 op 25 mensen vraagt aan een arts om hun leven te verkorten of hen te helpen bij zelfmoord (216 gevallen van assistentie bij zelfdoding).

Lichamelijke ziekten vormen de belangrijkste reden om euthanasie aan te vragen. In tweederde van de gevallen ging het om kanker. Vaak zijn er ook hart- en vaataandoeningen, of gaat het om aandoeningen van het zenuwstelsel (zoals de ziekte van Parkinson, MS, ALS). Dementie wordt ook meer en meer een reden om euthanasie aan te vragen: in 2012 ging het nog om 41 personen; vier jaar later waren er dat al 141. Psychische problemen waren vorig jaar voor 60 personen een reden om het leven vroegtijdige te beëindigen, terwijl het in 244 gevallen ging om een opeenstapeling van kwalen die met ouderdom te maken hadden.

Redenen voor stijging
Het rapport van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie geeft geen echte verklaring voor de toename van het aantal voortijdige levensbeëindigingen. Er wordt gesteld dat de vraag naar duiding van de groei niet eenvoudig te beantwoorden is, en er worden vragen gesteld als: ‘Is er sprake van een grotere meldingsbereidheid bij artsen?’, ‘Zijn artsen minder terughoudend bij het inwilligen van het verzoek van patiënten tot levensbeëindiging?’, ‘Richten patiënten zich over hun wens tot levensbeëindiging op meer gedecideerde wijze tot de arts?’, ‘Is het veelal gelukkige feit dat mensen in Nederland langer leven/ouder worden een mogelijke verklaring voor de groei van het aantal meldingen?’ of ‘Ligt aan die groei ook de demografische opbouw van de Nederlandse bevolking ten grondslag’?

Het antwoord is waarschijnlijk een combinatie van verschillende factoren. Toch is het duidelijk dat wanneer de wetgever de mogelijkheid tot euthanasie voorziet, er steeds meer mensen daarvan gebruik maken.

(bron: Europees Instituut Bio-Ethiek, Rijksoverheid Nederland)