Seks sonnet

0
433
Seks heeft nu het christelijke erf bereikt
Er komt geen einde aan de stroom van boeken
Daarin doet men van alle kanten uit de doeken
Hoe ‘t moet in bed of hoe men hartstocht ontwijkt

Specialisten treden aan, want nu blijkt
Men in de Bijbel wel te moeten zoeken
Naar regels over het uitdoen van broeken
Zuinige Schrift in wat die aan seks aanreikt

‘Er wordt te weinig over de seks gepraat’
Zegt auteur van nummer zoveel op de plank
Vol zorg over hoe ‘t tussen de lakens gaat

Christelijke dan, want daar gaan mensen mank
Aan niet weten wat te doen en wat men laat
Er zijn steeds meer seksbetweters, God zij dank

Johan Th. Bos