Waarom zou God mij genezen?

0
51
Als jong christen was ik behoorlijk fanatiek. Niet gehinderd door te veel kennis had ik op iedere vraag een antwoord. Bijna vijftig jaar leven met de Heer, en worstelen met mijn christen zijn, heeft mij geleerd dat het waar is wat Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 13: onvolkomen is ons kennen … nu zien wij nog door een spiegel … in raadselen.

Door Leo Habets

Er is veel waar ik vroeger een snel en kort antwoord op had, dat ik nu veel genuanceerder zie. Mijn geloof is daardoor niet armer geworden, integendeel. Toen ik een jong christen was, geloofde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was en geloof ik als een volwassen christen (mijn variant op de woorden van Paulus in 1 Corinthiërs 13). Mijn relatie met de Heer is door het afleggen van het kinderlijke veel rijker en intiemer geworden. Dat geldt ook ten aanzien van genezing. Graag wil ik u drie ‘persoonlijke’ verhalen vertellen die mijn denken mede gevormd hebben.

Arie
Ik zal nooit de dag vergeten dat Arie, een grote dynamische sterke medewerker, in de bloei van zijn leven, naar mij toe kwam als leider van het werk van Agapè, met de mededeling dat hij prostaatkanker had. De vooruitzichten waren niet goed. Het waren de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Wij waren geschokt. Begrepen het allemaal niet en zetten een gebedscampagne op. Honderden, misschien wel duizenden mensen, baden voor Arie … en Arie genas. We organiseerden een feestelijke dankdienst in Driebergen. Zo’n 300 mensen kwamen om de Heer te danken voor het wonder dat Hij had gedaan. Een paar maanden later overleed Arie aan prostaatkanker.

John Wimber
Ik heb vaker genezingsdiensten bezocht. Ik herinner mij een grote bijeenkomst in Londen met de Amerikaanse evangelist John Wimber, die christenen wilde leren anderen in Gods naam te genezen. Dat was voor mij een eyeopener. In de grote hal, bezocht door duizenden mensen stonden zeker 50 rolstoelen voor het podium met daarin arme mensen die hoopten op genezing. En wat gebeurde? Tijdens die bijeenkomst werden tientallen mensen ‘genezen’ van een been dat iets korter was dan het andere been. Niet één van de mensen in een rolstoel stond echter op om in blijdschap rond te dansen. Alsof God alleen belangstelling heeft voor te korte benen!

Tong tumor
In 2003 kreeg ik een knobbel in mijn tong. Die groeide totdat ik niet meer kon eten. Ik naar de specialist. Die deelde mij na een grondig onderzoek mee dat ik een tumor in mijn tong had. Die moest zo snel mogelijk verwijderd worden. We maakten een afspraak voor een operatie een paar dagen later.
Toen overleed mijn moeder.
Ik woonde in Zuid-Duitsland en moest beslissen mijn tong te laten opereren of mijn lieve moeder de laatste eer te bewijzen. Ik koos voor het laatste. Twee weken waren wij in Nederland. Ik nam afscheid van mijn moeder en vroeg God mijn tong te genezen.
En wat gebeurde?
Langzaam werd de knobbel in mijn tong kleiner.
Toen ik terugkeerde naar Duitsland was mijn tong weer normaal.
Ik naar de specialist.
Weet u wat hij zei toen hij mijn tong zag?
Dit is een wonder!
Deze hoog intelligente, atheïstische specialist gaf spontaan toe dat er iets gebeurd was dat uitsteeg boven zijn kennis en waarneming.

Twee lessen
De drie aangehaalde gebeurtenissen hebben mij geleerd ‘volwassen’ te denken over genezing. In de eerste plaats kan ik, gebaseerd op een persoonlijke ervaring getuigen van het feit dat God kan genezen. In de tweede plaats weet ik dat dit geen automatisme is. God is soeverein. Hij besluit wie Hij waarom geneest en Hij besluit wie Hij waarom niet geneest, zonder dat Hij ons hoeft uit te leggen waarom Hij Zijn keuzes gemaakt heeft.

Een gevallen wereld
In Romeinen 8:20 en 21 staat dat God zelf de schepping heeft onderworpen aan de vruchteloosheid en heeft overgegeven aan de vergankelijkheid. Niet satan heeft dat gedaan. God, de schepper van hemel en aarde heeft Zijn schepping, waarvan Hij zes keer zei: het is goed en één keer: het is zeer goed, na de zondeval, overgegeven aan corruptie en verderf. Daardoor ontstonden natuurwetten die gelden voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen. Als ik als christen griep bacteriën inadem heb ik net zoveel kans om griep te krijgen als een niet gelovige. Alle natuurwetten gelden voor ons allemaal. Toch heb ik als christen veel vóór. In de eerste plaats helpt het woord van God mij om verstandig te leven en problemen te voorkomen. Daarnaast mag ik, als het mij niet goed gaat, troost zoeken bij de Schepper van hemel en aarde en bij Zijn Zoon, Jezus Christus. En ten slotte mag ik Hem vragen om mijnentwille in te grijpen in Zijn eigen natuurwetten en een wonder in mijn leven te doen. Hij, mijn God zal dan besluiten welke weg Hij met mij wil gaan.

Waarom zou God mij genezen?
God zal alleen willen ingrijpen in Zijn eigen natuurwetten en mij willen genezen als Hij daar een bedoeling mee heeft. Immers Hij kan ook een bedoeling hebben met mijn lijden. Het kan zijn dat God niet ingrijpt en mijn pijn niet wegneemt omdat Hij probeert tot mij door te dringen, om mij iets te leren. Of Hij geneest mij niet omdat Hij wil dat ik naar Hem toekom (Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 116:15). Lijden heeft wel degelijk een plaats in ons leven als christen.

Als God echter ingrijpt, is dat nooit per ongeluk. Hij zal dat alleen doen als Hij er Zijn bedoeling mee heeft. Misschien wil Hij mij dichter tot zich trekken door het wonder van genezing. Of Hij wil mij vrijmaken voor een taak. Of mijn genezing mag een getuigenis zijn voor anderen. Of …