‘Ogen niet sluiten voor duistere kant islam’

0
181
Hoewel Nederland niet op de ranglijst christenvervolging van Open Doors staat, worden veel christenen hier wel degelijk vervolgd, vernederd en bedreigd. Dat schrijft Dirk van Genderen in Het Zoeklicht. Het gaat dan voornamelijk om ex-moslims die tot Christus kwamen.

Hun angst voor dreiging is vaak zo groot dat zij niet willen dat hun zaak in de publiciteit komt, zegt de auteur. Hij refereert aan tal van getuigenissen, onder meer aan dat van de in 2016 naar Nederland gevluchte Zaïd, die door zijn vader in Irak werd beschoten wegens zijn bekering. Die bracht met zich mee dat hij ook hier in azc’s op bedreigingen door moslims kon rekenen.

En volgens ds. Joël Boertjens in Amsterdam worden tien tot Christus gekomen leden van zijn gemeente bedreigd, omdat zij uit de moslimgemeenschap kwamen. Een Marokkaanse tiener werd in elkaar geslagen omdat hij met zijn tot Christus gekomen moeder mee naar diensten ging.

Van Genderen noemt meer voorbeelden van vervolging, zoals die van de als evangelist onder Koerden werkende Faraidoun in Rotterdam, die ooit ook moslim was en te horen kreeg dat hij zou worden gedood. In de moskee wordt hij ‘kaffer’ genoemd. Volgens hem krijgt iedere Koerd die naar de Rotterdamse kerk komt te maken met vervolging.

Volgens de onder asielzoekers werkende stichting Gave ontstaat een voor christenen onhoudbare situatie in azc’s, zegt Van Genderen. Tachtig procent is daar moslim. Zo niet dan is men volgens de islam ongelovig. “Nederlandse politici hoor je nogal eens zeggen dat de islam een vredige religie is, en zeker, een aanzienlijk deel van de moslims is vredelievend. Maar laten we onze ogen niet sluiten voor de duistere kant van de islam”, zegt Van Genderen.  

“Nergens zie je dat christenen moslims vervolgen. En ja, een deel van de christenen wil graag dat de moslims uit Nederland verdwijnen, maar zij vervolgen en bedreigen hen niet. De islam predikt geen liefde. Er moet een mogelijkheid komen voor de overheid om hard op te treden tegen daders.” En hij vraagt christenen voor hun voormalige islamitische broeders en zusters te bidden en hun kerken voor hen op te stellen als een veilige plek.