Vergaderen deel 1

0
134
Mensen die samenwerken, moeten samen praten. Dat kan formeel en informeel. Een vergadering of teambespreking is een geplande, formele ontmoeting tussen medewerkers en leiding met één of meer van de volgende elementen:

• informatie uitwisselen
• het werk evalueren
• problemen oplossen
• plannen maken
• beslissingen nemen

=============================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
================================================================

In deze studie een aantal suggesties met betrekking tot het organiseren van vergaderingen.

1. Het doel
Probeer in een zin samen te vatten wat het doel van de vergadering is.

2. De mensen
A. De deelnemers: Wie neemt aan de vergadering deel? Waarom? Hoeveel mensen worden uitgenodigd?
B. De voorzitter: De leider van het hele vergader-proces en van de vergadering.
C. De secretaris: Meestal de ‘organisator’ die geen stem heeft in de vergadering.
D. De notulist: Diegene (soms de secretaris) die de inhoud van de vergadering vastlegt.

3. De voorbereiding
A. Bepaal plaats tijd en duur
B. De agenda: Meestal verzamelt de secretaris agendapunten en legt een voorstel aan de voorzitter voor.
C. De uitnodiging: Stuur aan alle deelnemers schriftelijke informatie over plaats, tijdstip, duur, agenda en eventuele aanvullende stukken.
D. De actie: Geef aan wat er met ieder agendapunt moet gebeuren:

ter informatie

ter discussie

ter beslissing

4. De vergadering
Het leiden van vergaderingen komt in de volgende studie aan de orde.

5. De nazorg
A. Notulen: Maak, corrigeer en verzend de notulen.
B. Uitvoering: Zie toe dat beslissingen worden nageleefd

==========================================
Men is nog meester over de woorden die men niet heeft uitgesproken, maar de slaaf van de woorden die men uit zijn mond heeft laten vallen.
Arabisch spreekwoord.