Vergaderen deel 3

0
215
Hebt u ook wel eens aan vergaderingen deelgenomen waarin het volstrekt onduidelijk was welk doel de voorzitter nastreefde. Waarschijnlijk wel. Verloren tijd.

==========================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==============================================================

Naast duidelijkheid over de agenda dient voor het begin van de vergadering vast te staan wat met de afzonderlijke agendapunten moet gebeuren en hoe beslissingen genomen worden.

Aan te raden is om ieder agendapunt te voorzien van één van de volgende drie codes: (I), (D) of (B) en de tijd die voor ieder onderwerp beschikbaar is.

(I) Ter Informatie
De voorzitter of één van de deelnemers wil de anderen informeren over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen, ideeën of problemen. Een discussie of een beslissing is niet nodig of niet gewenst. Het is gemakkelijk om de tijd voor een (I) agendapunt onder controle te houden.

(D) Ter Discussie
Dit onderwerp staat op de agenda om besproken te worden zonder dat een beslissing genomen kan of mag worden. Het doel is om gedachten te peilen en mogelijke nieuwe inzichten te verkrijgen. Meestal gaat het daarbij om ingrijpende thema’s die nog niet ‘rijp’ zijn voor een beslissing, of die besloten moeten worden door iemand anders of door een ander college.

Heel belangrijk is om de deelnemers voordat het gesprek begint te wijzen op de hoeveelheid tijd die voor het onderwerp beschikbaar is. Èn, houd u daar ook aan. Zeg bijvoorbeeld 5 minuten voor het verstrijken van de tijd: Beste mensen we hebben nog vijf minuten. Laten we proberen samen te vatten wat we gezegd hebben.

(B) Ter Beslissing
Dit zijn agenda-onderwerpen waarbij een beslissing nodig is. Het kan zijn dat u zo’n onderwerp met (DB) wilt aangeven; dus discussie en beslissing. Opnieuw is het belangrijk om een tijd voor het bespreken van dat onderwerp vast te stellen en u aan die tijd te houden. En vergeet niet, een korte tijd wil niet zeggen dat de beslissing niet juist uitvalt, integendeel vaak worden onder tijdsdruk de beste beslissingen genomen.

Hoe worden beslissingen genomen?
Dat hangt helemaal af van de groep en het doel van de samenkomst. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is hoe beslissingen genomen worden.

Dat kan bijvoorbeeld zijn:
• iedereen heeft een stem en de meerderheid bepaalt;
• één of enkele personen (bijvoorbeeld de voorzitter en de directeur) hebben een dubbele stem;
• de voorzitter en/of de directeur luisteren naar de mening van anderen en nemen dan een beslissing.

=====================================================
Men moet het ijzer smeden zolang het heet is.