Als God ons informeert

0
188
Profetie is een precair onderwerp. Niet voor niets waarschuwt de apostel Johannes in zijn eerste brief de gelovigen op indringende wijze voor valse profeten (1Johannes 4:1). Ook is het zo, dat uitlegging van profetie vaak meer wordt gewaardeerd dan het eigenlijke profetische Woord van God. Maar moeten wij dan vanwege de misstanden het profetische Woord links laten liggen?

Ludwig Schneider
Foto: Abir Sultan

Natuurlijk niet! In Amos 3:7 staat: ‘Zo doet God, de Heer, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.’ Hoewel Jezus voor valse profeten en valse messiassen waarschuwt, belooft Hij dat Hij ons op de hoogte zal brengen van alles wat er op ons af gaat komen, nog voordat het gebeurt.

God laat ons niet in het ongewisse. Hij informeert ons voordat dingen plaats zullen vinden. Dat is Bijbelse profetie. We hebben Gods gave nodig om de profetische woorden in de Bijbel objectief en begrijpelijk uit te leggen. Maar daarvoor moeten wij eerst leren om Gods stem te onderscheiden van alle andere stemmen, in het bijzonder van religieuze stemmen. Dit kunnen wij alleen leren door dagelijks te praten met God, ook wel ‘bidden’ genoemd.

Toen ik vijftig jaar geleden mijn vrouw leerde kennen, moest ik nog ‘Barbara, ik ben hier’ roepen. Als ik vandaag alleen maar even kuch in een menigte, herkent mijn vrouw het geluid direct. Jezus doelt op die duidelijke herkenning wanneer Hij zegt: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij’ (Johannes 10:27).

In Johannes 12:28-30 lezen wij dat God vanuit de hemel spreekt. Het volk zei: ‘Het onweert!’ Volgens de menigte ging het hier om een gewoon natuurverschijnsel. Maar de godvrezenden waren van mening dat het zou gaan om een engel die tegen Hem sprak. Tegenwoordig wil men dit soort teksten nog wel eens uitleggen als zou het om speciaal ‘ingewijde’ mensen gaan, die toegang hebben tot Gods geheimen. Maar dat is niet waar, want ieder oprecht mens die God wil volgen, ontvangt van de Heilige Geest inzicht om Gods stem te verstaan.

Als God tot ons spreekt, wil Hij niet alleen contact met ons hebben, maar ons juist laten weten wat Hij van plan is! Daarom is het profetische Woord juist zo belangrijk in onze tijd. Door dit woord kunnen we weten wat ons te wachten staat, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)