Als God zwijgt

0
109
Het is een menselijk verlangen om een teken van God te willen ontvangen. Het lijkt namelijk soms wel stil van Gods kant. Waar is Hij? Wat is Zijn invloed op deze wereld? En misschien wel heel persoonlijk: Waar was Hij toen datgene gebeurde, wat je liever uit je geschiedenis wiste?

Door Arjanne Burger

Het leven is soms behoorlijk hard. Ervaringen en gevoelens kunnen ons beeld van God vormen en vertroebelen. Is God wel betrokken? Is Hij wel goed? Kijkend naar mijzelf, kan hierin soms twijfel opkomen in m’n hart.

God echter bewijst ons Zijn liefde. Een teken vanuit de hemel en een teken op de aarde heeft Hij gegeven. Daarvoor moeten we niet kijken naar onze persoonlijke ervaringen, daarvoor moeten we niet kijken naar onze gevoelens. Daarvoor moeten we kijken naar Jezus. God heeft Zijn Zoon gegeven, dat vieren we met Kerst. Maar God heeft ook Zijn Zoon over-gegeven tot in de dood, dat herdenken we met goede vrijdag. Het geven van Zijn Zoon – ja, tot zelfs in de dood is Gods bewijs van liefde. Hij deed het toen wij nog vervreemd waren van Hem – zelfs vijanden van Hem waren. Het is onterecht als wij harde gedachten van God hebben. Iemand die ik hierover sprak, deelde met mij de gedachte dat we soms zo graag iets uit de hemel willen horen, een teken, een antwoord. Zij refereerde naar het volk van Israel dat zichtbare tekens ontving van God en woorden hoorden van de Heere. En dat het volk van God zich vervolgens niks aantrok van Hem en toch nog eigen gekozen wegen ging. In de geschiedenis is er iets voorgevallen waarin God zweeg. Honderden jaren stilte – en toen kwam Jezus. Wanneer God Zijn liefde bewijst als Zijn Zoon aan het kruis hangt, is het stil. De hemel zwijgt. Jezus vroeg de vraag: Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? En de hemel zwijgt. En juist daar is het gebeurd. Zijn verlatenheid bracht ons in Gods nabijheid. Wat bijzonder he. God antwoord soms in Zijn liefde en God zwijgt ook in Zijn liefde.

Hem begrijpen kunnen we niet. Maar ik geloof, dat op een dag zal blijken waar te zijn wat Hij beloofd heeft. Alles werkt mee voor het goede. Niet nu zal je het begrijpen, maar wel later!

Houd vol. Houd de waarheid vast uit Gods Woord. Jezus is de weg, de waarheid en het leven.