Als slechte dingen goede mensen overkomen

0
17
Heb je ooit geprobeerd uit te leggen, of zelfs maar te begrijpen, waarom slechte dingen ogenschijnlijk goede mensen overkomen? Bedrijven gaan failliet, banen verdwijnen, er doen zich onverwachte financiële problemen voor, geliefden worden ernstig ziek of gaan zelfs dood. We vragen ons dan af: “Wat hebben ze gedaan om dat te verdienen?”.

============================================================
Uit emeal van CBMC. Door Ken Korkow; vertaling: TMD Dabwe; redactie: A.E. den Harder

eMeal wordt wekelijks gratis verstuurd door CBMC. CBMC wil zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, volgen en verkondigen. Wil jij ook eMeal ontvangen? Meld je aan via cbmcinside.nl/emeal.
=======================================================

De meesten van ons hebben een ‘oorzaak-gevolg’ kijk op het leven. Als je iets verkeerds doet, moet je de gevolgen ondervinden. Maar als je niets fout hebt gedaan, waarom moet je dan met slechte dingen te maken krijgen? Jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat het voor het ‘eindige’ onmogelijk is het ‘oneindige’ te begrijpen en uit te leggen. Maar deze eeuwenoude vraag overdenkend, geloof ik dat God een analogie beschikbaar heeft gesteld die een sprankje hoop kan bieden in onze zoektocht een wereld gevuld met tragedie, calamiteiten en chaos te begrijpen.

Herinner je je dat je als kind door je ouders naar de dokter werd gebracht voor onderzoek en inentingen? Toen de arts je onderzocht en vervolgens aan kwam zetten met de onheilspellende spuit, keek je je ouders waarschijnlijk aan met een mengeling van ongeloof, onbegrip, pijn, afgrijzen. Je voelde je verraden. “Mama (of papa), waarom laat je dit gebeuren? Ik dacht dat je van me hield!” Ja, ze hielden inderdaad van je, maar jij kon niet begrijpen dat wat ze toelieten uiteindelijk voor je bestwil was. Je had het gevoel dat het ze niets kon schelen.

Gevoelens zijn natuurlijk. God heeft een ieder van ons met gevoelens ontworpen. Maar ik kan mijn besluiten niet op gevoelens baseren. Mijn besluiten moeten op waarheid gebaseerd zijn, de uiterste waarheid. Dat is waarom ik Gods woord, de Bijbel, raadpleeg. Dagelijks. Op zoek naar wijsheid, richting en antwoorden. Zelfs ook om antwoord te krijgen op de vraag waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Hier zijn een paar van de dingen die de Geschriften mij op dat punt hebben geleerd:

Sommige slechte dingen zijn het gevolg van de gebroken wereld waarin we ons bevinden. “Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.” (2 Timoteüs 3:1-5)

Zelfs slechte dingen kunnen in Gods goddelijke plan ten goede gebruikt worden. “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” (Romeinen 8:28)

De Bijbel is een tijdloze bron die ons kan helpen om te gaan met levensomstandigheden, goed of slecht. “… en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timoteüs 3:15-17).

Ben je boos? Bang? Twijfel je aan God? Zeg Hem dat dan. Dit is wat sommige mensen ‘bidden’ noemen. Luister vervolgens naar het antwoord van God. Hij zal je antwoorden via Zijn liefdesbrief, beter bekend als de Bijbel.

Misschien ben je iemand die zegt, “Ik heb religie al ’s geprobeerd. Het werkt niet”. Ja, misschien heb je religie, de poging van de mens goed genoeg te zijn om God tevreden te stellen, inderdaad al eens uitgeprobeerd. Maar als je daarmee bent gestopt, heb je nog nooit de persoonlijke relatie met God, via Zijn zoon Jezus Christus, uitgeprobeerd. Dat is waar je de antwoorden zult vinden die je zoekt.

Reflectie/Discussievragen
Heb je je ooit afgevraagd waarom slechte dingen goede mensen overkomen? Zo ja, hoe heb je die vraag over het algemeen beantwoord?
Helpt de analogie van een kind dat medisch onderzoek en inentingen krijgt je te begrijpen waarom ogenschijnlijk slechte dingen voor goede doeleinden gebruikt kunnen worden? Waarom wel of niet?
Heb je in je eigen leven ooit schijnbaar slechte omstandigheden meegemaakt die jou uiteindelijk ten goede kwamen? Licht je antwoord toe.
Een groot deel van het dagelijks leven lijkt zich buiten onze controle af te spelen. Hoe kunnen we hoop, vrede en zekerheid vinden als we niet weten wanneer de volgende ‘slechte gebeurtenis’ zich af zal spelen?

Andere verzen over dit onderwerp:
Jesaja 26:1-4, 40:31, 41:10; Jeremia 29:11-14, 33:2-3; Romeinen 8:35-39