De vier pijlers van een gezond geestelijk leven

0
173
Veel mensen, en ook christenen, leven voortdurend op het randje van een burn-out. Als je vraagt hoe het gaat, is één van de standaard reacties: ‘Druk, druk, druk.’ We hebben het vaak druk. Drukker dan wat God voor ons zou willen. We zijn te druk met het doen van dingen die we niet zouden moeten doen en we zitten vol met de informatie die de wereld ons via de media vrijelijk aanbiedt. Het leven heeft ons zoveel te bieden aan pleziertjes, maar ook aan ellende. En als we niet oppassen, storten we in als een kaartenhuis zodra de ellende toeslaat in ons leven.
 
Door Rineke Peterson

Zo’n leven is niet wat God voor ons in gedachten heeft. Hij wil ons echt leven geven en dat in overvloed. Hij wil dat we een stil en rustig leven leiden, in alle eenvoud. Maar hoe kom je op die plek waar je die vrede en rust gaat ervaren? Op die plek waar je niet meer hoeft te bezwijken onder de last van de wereld? De Bijbel geeft daar een aantal adviezen voor.
 
Eén van de schrijvers van het boek Spreuken, Agur, heeft de dieren bestudeerd en hij bewondert ze om een aantal eigenschappen. Agur beschrijft vier dieren die uitzonderlijk wijs zijn. Het is die wijsheid die die dieren beschermt. Diezelfde wijsheid kan ook ons beschermen als we daar van willen leren.

1. Verzamel voedsel in de zomer.
Het eerste dier wat Agur beschrijft, is de mier (Spreuken 30:25). Hij zegt: Kijk eens naar de mieren. De mieren zijn niet sterk. Het is een volk zonder kracht. Maar ze weten te overleven, omdat ze hun voedsel al in de zomer verzamelen. Dit maakt ze sterk.

De zomer is een tijd waarin het voedsel voorhanden is. Een tijd waarin je ruimschoots te eten hebt. Gods Woord, de Bijbel, is voedsel. Je hebt het nodig. Dit voedsel kun je verzamelen door de Bijbel te lezen en er over na te denken en door er over te bidden. Wanneer jij je zo gaat verdiepen in Gods Woord, dan zal dat voor jou zijn als een licht op je pad. Je weet dan welke stappen je moet zetten en welke niet. Je kent Gods weg dan. En zodra dan de periode van schaarste komt, of de ellende je overvalt, dan stort jij niet in, maar zul je sterk zijn.

Prediker 12 zegt: ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zult zeggen: Ik vind er geen vreugde in.’ Nu ben je misschien nog jong. Nu doen je ogen het nog en kun je nog lezen. Nu ben je misschien nog ongehuwd en heb je nog geen kinderen. Nu heb je misschien nog tijd. Nu is het lezen van de Bijbel nog niet verboden voor ons. Nu is het zomer en nu is het voedsel voorhanden. Wil jij de wintertijd overleven? Verzamel je voedsel nu het nog kan. Disciplineer jezelf erin om op regelmatige basis de Bijbel te gaan lezen en te overdenken en om je relatie met God te onderhouden. Dat maakt je sterk.

2. Bouw je huis in de rots.
In Spreuken 30:26 bezingt Agur de klipdassen. Alhoewel de klipdassen geen macht hebben, bouwen ze hun huis in de rots. Macht staat gelijk aan invloed. Aan heerschappij over mensen, dieren of dingen. Dat hebben die klipdassen dus niet. Maar in de rotsen is hun huis onaantastbaar. Daar hebben anderen geen macht over hen. Daar zijn ze veilig tegen invloeden van buitenaf.

In de Bijbel wordt Jezus de Rots genoemd. De Rots waarop een wijs man zijn huis had gebouwd. Toen de regen kwam, bleef zijn huis staan. Je huis ín de rots bouwen is dat het offer van Jezus voor jou de basis is van alles wat je denkt en doet. Dat is weten dat als je tot geloof gekomen bent, jij de gerechtigheid van God bent geworden. Dat is weten dat je zonden vergeven zijn door wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is weten dat dan er geen veroordeling is voor jou, wanneer je nog fouten maakt. Dat is doordrongen zijn van wat God over jou zegt in Zijn Woord en daar vanuit leven.

Jezus liet zien hoe dit werkt, toen Hij werd aangevallen door de duivel. De duivel bracht Zijn identiteit in twijfel toen hij zei: Als je echt Gods Zoon bent….. Jezus wist honderd procent zeker dat Hij Gods Zoon was en Hij vond het daardoor niet nodig dit te bewijzen. Door het weten Wie Hij was, kon Hij die verleiding weerstaan. Op dezelfde manier zul jij de verleidingen van de duivel kunnen weerstaan als jij weet wie je bent en als jij je leven hebt gebouwd in de waarheid van Gods Woord.

Psalm 91 staat vol beloften voor mensen die op deze manier hun huis in de Rots hebben gebouwd. In deze psalm belooft God deze mensen bescherming, bevrijding, verheerlijking en een lang leven in alle voorspoed. Misschien heb je dan, net als de klipdassen, geen speciale macht, maar het maakt je wel onaantastbaar voor vijanden.

3. Gezamenlijk optrekken.
In vers 27 van hetzelfde hoofdstuk uit Spreuken gaat Agur verder met het vertellen over de sprinkhaan. Sprinkhanen hebben geen koning, maar ze trekken gezamenlijk op. Een koning is een leider. Die hebben ze niet. Maar die hebben ze blijkbaar niet nodig. Ze werken samen. Ze hoeven niet verteld te worden wat ze moeten doen. Ze hebben geen autoriteit boven zich nodig om iets te bereiken. Ze leven als éénheid. Gezamenlijk weten ze hun doel te bereiken. En om samen ordelijk op te trekken, is het belangrijk dat de één zich niet boven de ander verheft. Ieder kent zijn eigen plaats in de groep.

Als wij zo zouden leven, zouden wij ook geen geestelijk leiders nodig hebben. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest werken ook samen als een volmaakte éénheid, waarbij het niet nodig is dat de Eén de leiding heeft over de Ander. Toch bereiken ze samen hun doel, want ze werken met elkaar mee. Ze gaan niet op de solotoer, maar ze trekken in een volmaakte éénheid gezamenlijk op.

Zo is het voor ons van belang om ons niet af te scheiden van onze medegelovigen, maar een groep mensen te zoeken met wie we gezamenlijk op kunnen trekken. Je hebt een gemeente nodig. Je hebt een plek nodig waar je elkaar kunt aanvuren om verder te gaan op de Weg die je bent ingeslagen. Twee zijn beter dan één, zegt Prediker. En een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Met meerdere mensen ben je sterker en kun je dingen bereiken die je alleen nooit kunt bereiken. Als je niet meer naar een kerk gaat, omdat je het daar om de één of andere reden niet meer kunt vinden, vraag dan aan God of Hij een andere groep mensen wil aanwijzen met wie jij samen ordelijk kunt optrekken. Jij hebt dat nodig, maar ook zij hebben jouw aanwezigheid nodig.

4. Zitten in het paleis van de koning.
Als laatste noemt Agur de hagedis. Een hagedis is makkelijk te vangen, maar hij zit wel in het paleis van de koning. Een hagedis stelt niet zoveel voor in sterkte en in macht. Het is een kwetsbaar dier, maar hij zit in paleizen. Hij zoekt plekken op waar hij bescherming geniet, waar hij dingen kan horen die anderen niet horen, waar hij voedsel krijgt die andere dieren niet krijgen. Hij zoekt plekken op die eigenlijk boven zijn stand verheven zijn. Hij zit op de plekken waar zijn meerderen zijn. Daar wordt hij zelf ook beter van, want waar je mee omgaat, wordt je mee besmet.

Als jij zit in het paleis van de koning, ga jij je vanzelf ook als een koning gedragen. Als jij verder wilt komen in je leven, is het belangrijk om te kijken in wiens gezelschap jij je bevindt. Wie zijn je vrienden? Zijn dat overwegend ‘meerderen’, dan zal dat je leven verrijken. Als jij mensen opzoekt die verder zijn in hun geestelijke leven dan jij, mensen die meer ervaring hebben en die een leven leiden zoals jij dat graag zou willen leiden, dan kun jij je daaraan optrekken.

Veel mensen die problemen hebben zijn geneigd om andere mensen op te zoeken met dezelfde problemen. Dan kunnen ze herkenning vinden en daar halen ze dan troost uit. Maar daar worden ze niet beter van. Het feit dat die mensen nog steeds dezelfde problemen hebben, laat zien dat ze de weg eruit nog niet hebben gevonden. Beter is het om mensen op te zoeken die die problemen hebben gehad en niet meer hebben, of die die problemen helemaal nooit hebben gehad. Vraag hun naar het geheim van hun succes en pas dat toe in je leven. Zoek koningen in wiens paleis je kunt zitten en je zult uiteindelijk zelf ook als een koning gaan leven.

Als je deze vier pijlers in je leven hebt staan, zul je merken dat je iedere storm aankunt. Het is een proces om dit fundament te bouwen, maar vandaag is wel de beste dag om daarmee te beginnen.

Gods zegen gewenst!
Rineke