‘Geboeid door de Psalmen’

0
76
Al lange tijd ben ik geboeid door de Psalmen. In de Psalmen kom ik namelijk in aanraking met het kloppend hart van het geloof. Menigmaal raakt de hemel de aarde. Maar ook andersom. De hemel wordt soms bestormd door mensen die helemaal aan de grond zitten. Het leven van een mens voor het aangezicht van God wordt er in alle grandeur en misère openbaar.

Door Koert Koster

De Psalmdichter verbloemt niets. Hij maakt niets mooier dan het is, maar verwoordt de dingen zoals ze zijn. De Psalmen openbaren het menselijk hart dat strijd voert te midden van een vaak Godvijandige wereld. Soms gaat het hart tegen hart. Dat wil zeggen: de mens zonder God strijdt tegen de mens die God dient.

De Psalmdichter is een Godzoeker die zich niet neerlegt bij het onrecht en de leugen in de wereld. Hij kan ook niet verdragen dat God zich verbergt. Hij gaat de strijd aan met Gods vijanden, omdat het zíjn vijanden zijn. Maar de Psalmdichter durft ook de worsteling met God aan. De vragen die in zijn hart rijzen, stelt hij zonder veel omhaal van woorden aan God. In de Psalmen komen we regelmatig een lach en een traan tegen. Daarom zijn ze zo menselijk en spreken ze mij aan.
 
Ik ben dankbaar dat ik deze Bijbelstudies bij de Psalmen mag uitgeven. Ze zijn geschreven als ‘vers-voor-vers-verklaring’, speciaal voor huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Deze studies willen niet voorschrijven, maar te denken geven. Daarom zijn onderaan ieder hoofdstuk vragen ter overdenking en bespreking toegevoegd. Deze zijn vooral praktisch van aard. Het geloofsgesprek zal ertoe kunnen bijdragen dat mensen tot groei in het geloof komen.

Want we mogen samen met David stap voor stap op weg gaan. Zo leren we ons geloof praktisch gestalte geven. David leerde door vallen en opstaan. Zo mogen wij van hem leren.

Wilt u mee lopen? Lees dan mijn boek: ‘Bijbelstudies bij de Psalmen – deel I’