Goudvissen

0
46
Jaren geleden hadden wij een aquarium vol met goudvissen. Maar op een dag besloten onze kinderen het aquarium te versieren. Ze gooiden de bak vol met duploblokken. Zo vol, dat de vissen maar amper ruimte hadden om zich te bewegen. Dat vonden de vissen niet zo leuk. En ook het voortdurende getik tegen het raam was niet fijn voor de geschubde wezens. Uit liefde voor de vissen, hebben we toen maar besloten om ze weg te doen… De vissen dus.

Door Rineke Peterson

Onze vissen waren tamelijk gemiddelde vissen qua grootte. Ik heb me wel eens verbaasd over die aquaria met van die enorme vissen erin. De vissen zagen er hetzelfde uit als die van ons, maar ze waren echt tien keer groter. Ik vroeg me wel eens af hoe dat kon. Onderzoek heeft me geleerd dat de grootte van een goudvis bepaald wordt door drie factoren.

Eén, de genen. Op de genen ligt al vast wat de maximale grootte is van zo´n vis. Maar of die dat dan ook haalt is dan nog weer afhankelijk van twee andere factoren. De tweede factor is de voeding. Wanneer een vis goede voeding krijgt, is de kans groter dat de vis ook zijn genetisch potentieel bereikt. Maar er is nog één factor die misschien wel de meest belangrijke factor is voor de uiteindelijke grootte van de vis, en dat is de grootte van zijn bak. Hoeveel ruimte een vis krijgt om te zwemmen, bepaalt uiteindelijk of de vis ook zo groot wordt als op zijn genen staat.

Wat is dit weer een mooi beeld voor ons mensen. Ik denk namelijk dat het voor ons net zo werkt. We worden geboren met bepaalde genen. Die bepalen hoe ´groot´ of succesvol we maximaal kunnen worden. Factoren zoals gezondheid en voeding zijn daarvoor ook heel bepalend. Met voortdurend verkeerde voeding raak je langzaamaan uitgeput en ben je vaker ziek en zul je minder presteren als wanneer je goed uitgerust en gezond bent. En dan de ruimte die we krijgen. Als je leeft in een beperkende omgeving, zul je nooit in staat zijn je volle potentieel te bereiken. Wanneer je die ruimte wel krijgt, zul je groeien.

Hoe groot denk jij dat je worden kunt? Ik geloof dat je zo groter kunt worden dan je jezelf nu kunt voorstellen. ‘Ja, dat is leuk,’ zul je zeggen, ‘maar voor mij gaat dat niet op. Ik zorg wel goed voor mijn lichaam en ik krijg wel de ruimte, maar genetisch ben ik niet zo sterk. In mijn familie komen nu eenmaal bepaalde ziektes voor en in mijn familie gaan mensen gemiddeld op jongere leeftijd dood. Voor mij is dat niet weggelegd.’ Het spijt me, maar je vergist je.

Toen jij Jezus hebt aangenomen als Heer van je leven, ben jij wedergeboren. Toen ben je uit God geboren en ben je Zijn kind geworden. Toen kreeg je een Goddelijke natuur met Goddelijke DNA. Toen ben je een nieuwe schepping geworden. Jouw potentieel is nu het potentieel van God, want dat is nu je DNA. Dat wil niet zeggen dat je dat potentieel ooit bereikt in je leven, maar het ligt wel vast. Het hangt weer af van je voeding – welk bijbels onderwijs krijg je – en de ruimte die je krijgt – leef je nog onder de wet of ben je vrij in Gods genade – of je dat potentieel ook bereikt.

Het begin om te groeien is dus te stoppen met kijken naar wat er bij je vleselijke voorouders allemaal mis is gegaan en te kijken naar wat je geestelijke Vader allemaal kan en wat Hij heeft gedaan. Besef dat jij nu Zijn natuur hebt en dat Hij in jou dezelfde wonderen tot stand kan brengen als Hij in het vlees op aarde deed. Jij kunt op die plek komen waar je mensen bevrijdt, geneest en zelfs tot leven wekt, hoe vreemd dat ook mag klinken. Maar dat is mogelijk. Of je dat ooit bereikt? Misschien wel, misschien niet. Maar als je niet het maximale bereikt, dan kun je toch in ieder geval wel een heel eind komen. Je kunt verder komen dan je ooit gedacht had.