Ik ben zo blij de woestijn is voorbij!

0
197
Laten we niet van streek raken als we een tijdje in de woestijn moeten leven.

Ook een storm is soms zo gek nog niet!

Door: Jan Leeflang

Het is niet Gods bedoeling dat we levenslang in de woestijn moeten leven of dat het altijd blijft stormen. Wel zijn deze dingen nodig voor een taak.

De woestijn en stormen zijn nodig voor onze vorming.
Wij zijn in training.
God is ons bekwaam aan het maken voor een taak.
Leren is niet altijd prettig, maar wel noodzakelijk. Iedereen die een vak leert wordt door studie bekwaam.

Wat te doen in de woestijn?:
A. Kijk niet naar het zand en de hete zon.
B. Zie op het einddoel.
C. Wij moeten door de mist heen zien naar het ‘beloofde land’.

Geloof is in staat om door een storm heen te kijken.
Geloof zal altijd over het eindresultaat spreken, i.p.v. hoe het er op het ogenblik uitziet.
Storm is goed voor de vorm.

Na de storm op zee gebeurden er allerlei bijzondere dingen:
1. De bezeten man werd bevrijd.
2. De bloedvloeiende vrouw werd genezen.
3. Het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt uit de dood.

Wij moeten in de storm, of in de woestijn, niet luisteren naar negatieve dingen. De duivel zegt dat het altijd wel zo zal blijven, je komt er nooit meer doorheen. Beter is om te zeggen: De Here doet mijn lamp schijnen; de Here doet mijn duisternis opklaren (Ps 18:29). Nu leer je echt zeggen: alle dingen werken mede ten goede, zelfs het kwade.
Niet alleen lezen, maar zeggen, want het geloof komt door het horen; ook van je eigen stem. Probeer het maar…!

Alle Godsmannen zijn in de afzondering, in de woestijn geweest. Ook levensstormen waren hen niet vreemd: Mozes – Elia – Ezechiël – Paulus – Jozef. Hun volharding heeft het gewonnen, omdat zij afzagen van hun verblijf in de woestijn en zij later konden zeggen: God heeft alle dingen doen medewerken ten goede.

Daarom ook u, jij en ik.
God zoekt mensen die niet af willen haken.
Corinthe 15:58: Daarom, mijn geliefde broeders (en zusters), weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.