Puriteinse Preken

0
131
In de laatste jaren lijkt er, zowel wereldwijd als in ons eigen land, een toename van interesse in de oude puriteinen te zijn. Resultaat van deze toegenomen interesse is ook dat er meer vertalingen en hertalingen op de markt komen en verschillende genootschappen (onder andere De Tabernakel, John Bunyan en de George Whitefield stichting) zich inzetten om het culturele erfgoed van deze oudgedienden van Christus te bewaren.

Een website die zich ook gewijd heeft aan het vertalen en hertalen van preken van de puriteinen is Puriteinse Preken. Deze eenvoudige website geeft wat achtergrondinformatie over de puriteinen, heeft een aantal vertaalde preken en quotes, en een blog.

Boven de website staat met grote letters een quote van Thomas Boston: “Kom haastig tot Christus, Hij heeft zielen gereinigd die even vuil waren als die van u.” Volgens Paul Vogelaar, de vertaler en beheerder van de website, is deze quote “Kenmerkend voor het ruime Evangelie van vrije genade dat de Puriteinen predikten.”

Het leuke van de website is dat je een overzicht hebt van de verschillende puriteinen en kan kiezen van wie je graag een preek zou willen lezen of meer zou willen weten. Ook zijn alle preken eigen vertalingen van werken die nog niet eerder vertaald zijn.

“Het vertalen is eigenlijk een hobby van me, in het dagelijks leven ben ik gewoon postbode en als ik tijd heb probeer ik wat te vertalen of een blog te schrijven. Eigenlijk heb ik al van jongs af aan een liefde voor de Engelse taal, en nadat ik ongeveer vijf jaar geleden door de Heere ben gegrepen kreeg ik ook een grote liefde voor de puriteinen.”

Naast de preken zijn er zelfs een paar boeken die in zijn geheel op de site staan, “Met toestemming van auteur en vertaler Leen van Valen heb ik “Leven van kracht tot kracht” over het leven van David Brainerd op de site mogen zetten. Ook heb ik een hertaling gemaakt van een hele oude vertaling van het boek “Alles uit genade” van Spurgeon. Die laatste kan ik iedereen aanraden om te lezen, prachtig boek!”

Het doel van de website is ook om mensen enthousiast te maken voor het geestelijke voedsel van de puriteinen: “Ik ben zelf tot bekering gekomen door een boekje van Spurgeon, daarom ben ik ook overtuigd dat de Heere deze preken, hoe oud ze ook zijn, gebruikt om mensen tot Zich te trekken. Dat is ook mijn gebed en mijn hoop, dat verloren zondaren eeuwig leven mogen ontvangen, niet door de puriteinen of door mij, maar door Jezus Christus, het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was ook de boodschap van de puriteinen die ik op deze manier graag wil delen.”

Staan er nog nieuwe vertalingen op de planning? “Op dit moment heb ik nog een boek van Leen van Valen over de puriteinen in Amerika, “Bazuinen in de wildernis”, op mijn to-do list staan. Ook ben ik bezig met een aantal werken van Thomas Boston, maar die zullen wel wat meer tijd kosten. Het mooie is wel dat ik merk dat ik er zelf ook erg door gezegend word als ik bezig ben met het vertalen.”

Naast een website over de puriteinen heeft Paul ook een site die meer specifiek gericht is op Evangelisatie aan ongelovigen en het beantwoorden van lastige vragen m.b.t. het geloof. Deze site is ook uitstekend geschikt om te delen met ongelovigen of via social media. Bezoek voor meer informatie: www.puriteinsepreken.wordpress.com  en www.er-is-waarheid.nl.