Zijn Adam en Eva historische personen?

0
183
Zeven aannames die worden genoemd als de vraag gesteld wordt  of men in een historische Adam gelooft.

1. Adam en Eva waren twee zelfstandige mensen die echt hebben geleefd en uit niets of uit het stof van de aardbodem geschapen zijn;

2. Dat er een biologisch of nageslacht voortbrengend verband bestaat tussen Adam en Eva en alle mensen die volgen;

3. Dat er een impliciete genetische DNA verwantschap is tussen Adam en Eva en alle na hen levende mensen;

4. Dat Adam en Eva hebben gezondigd en daarom zijn gestorven;

5. Dat Adam en Eva hun zondige aard op alle mensen die na hen kwamen hebben overgedragen;

6. Dat daarom alle mensen verlossing van deze zonde nodig hebben;

7. Dat de kerk daarom het evangelie van verlossing moet prediken en dit evangelie is in gevaar als we de historische Adam ontkennen.

Lees het artikel op Logos.nl